دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33506 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 60
33510 متمرکز نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 20
33519 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 38
33522 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 2
33569 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن 25
33580 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن 12
33590 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 35
33596 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 5
33614 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 30 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33653 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 24
33664 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 16
33694 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 30 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
33689 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 25 توضیحات در انتهای دفترچه
33711 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 40
33720 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 10
33757 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 35
33778 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 30
33781 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 20
33796 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 35
33804 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 5
33844 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 35
33866 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 45
33888 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن 20
33888 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی مرد 20
33935 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 40
33948 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 10
33956 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی مرد 50
33956 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی زن 50
34051 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 25
34062 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 15
34110 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 35
34112 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 20
34134 متمرکز روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 45
34141 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 10
37567 مناطق محروم روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 2 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
37493 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37525 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37534 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37518 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 4 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37505 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 3 دانشگاه فردوسی مشهد
37535 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 1 دانشگاه ولایت - ایرانشهر