دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش علوم سیاسی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33504 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی زن / مرد 60
33509 متمرکز نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی زن / مرد 20
33518 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم سیاسی زن / مرد 38
33521 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم سیاسی زن / مرد 2
33540 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی زن / مرد 50
33554 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی زن / مرد 25
33600 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم سیاسی زن / مرد 60
33613 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم سیاسی زن / مرد 30 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33622 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی زن / مرد 40
33630 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی زن / مرد 10
33638 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی زن / مرد 30
33652 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی زن / مرد 21
33663 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی زن / مرد 14
33668 متمرکز روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی علوم سیاسی زن / مرد 30
33670 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی علوم سیاسی زن / مرد 10
33681 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی زن / مرد 50
33709 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سیاسی زن / مرد 40
33718 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سیاسی زن / مرد 10
33751 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی زن / مرد 50
33756 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی زن / مرد 20
33808 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم سیاسی زن / مرد 60 استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
33823 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری علوم سیاسی زن / مرد 25
33825 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری علوم سیاسی زن / مرد 5
33834 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی زن / مرد 25
33843 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی زن / مرد 15
33854 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی زن / مرد 35
33864 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم سیاسی زن / مرد 40
33887 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی زن / مرد 45
33901 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی زن / مرد 30
33917 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی زن / مرد 20
33933 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی زن / مرد 30
33946 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی زن / مرد 10
34011 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی زن / مرد 40
34020 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی زن / مرد 20
34029 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم سیاسی زن / مرد 35
34040 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم سیاسی زن / مرد 10
34049 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی زن / مرد 40
34061 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی زن / مرد 40
34074 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم سیاسی زن / مرد 40
34084 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم سیاسی زن / مرد 10
34133 متمرکز روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم سیاسی زن / مرد 60
34140 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم سیاسی زن / مرد 10
34151 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی زن / مرد 35
37564 مناطق محروم روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی زن / مرد 2 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
37503 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم سیاسی زن / مرد 4 دانشگاه بجنورد
37492 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37125 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی زن 2 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37125 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی مرد 2 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37516 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم سیاسی زن / مرد 3 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37565 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم سیاسی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد