دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش مشاوره

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33517 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مشاوره زن / مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
33520 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره زن / مرد 38
33523 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره زن / مرد 2
33545 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره زن / مرد 20
33559 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره زن / مرد 15
33571 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مشاوره زن 18
33582 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مشاوره زن 10
33601 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مشاوره زن / مرد 35
33685 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مشاوره زن / مرد 25
33734 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مشاوره زن / مرد 30
33741 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مشاوره زن / مرد 10
33755 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره زن / مرد 40
33817 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مشاوره زن / مرد 30
33822 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مشاوره زن / مرد 5
33856 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره زن / مرد 25
33869 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره زن / مرد 30
33906 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره زن / مرد 15
33922 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره زن / مرد 10
34013 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مشاوره زن / مرد 40
34021 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مشاوره زن / مرد 40
34032 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مشاوره زن / مرد 25
34041 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مشاوره زن / مرد 5
34076 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره زن / مرد 35
34086 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره زن / مرد 10
34126 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مشاوره زن / مرد 35
33985 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره زن / مرد 40
34160 متمرکز روزانه دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم مشاوره زن 30
34162 متمرکز نوبت دوم دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم مشاوره زن 5
37127 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مشاوره زن 2 دانشگاه بجنورد
37127 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مشاوره مرد 2 دانشگاه بجنورد
37508 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مشاوره زن / مرد 2 دانشگاه بجنورد
37132 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره زن / مرد 3 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37543 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره زن / مرد 3 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37521 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره زن / مرد 4 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37118 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مشاوره زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37570 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مشاوره زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37121 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مشاوره زن 2 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37121 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مشاوره مرد 2 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37134 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مشاوره زن / مرد 2 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
38108 متمرکز غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران مشاوره زن 60 متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل
38110 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مشاوره زن 60
38101 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز مشاوره زن 60
38502 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مشاوره زن / مرد 50
38510 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مشاوره زن / مرد 50
38524 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مشاوره زن / مرد 50