دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و گرایش مرمت آثار تاریخی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34657 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی مرد 25
34657 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن 25
34668 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن / مرد 3
34649 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت آثار تاریخی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
37151 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37170 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37597 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37157 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت آثار تاریخی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37577 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت آثار تاریخی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز