دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و گرایش گرافیک

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34682 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران گرافیک زن 20
34683 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34684 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران گرافیک زن 10
34685 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34704 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد - انقلاب اسلامی خراسان شمالی گرافیک زن 20
34705 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد - انقلاب اسلامی خراسان شمالی گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34706 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد - انقلاب اسلامی خراسان شمالی گرافیک زن 10
34707 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد - انقلاب اسلامی خراسان شمالی گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34720 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوانسار اصفهان گرافیک زن 20
34721 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوانسار اصفهان گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34722 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوانسار اصفهان گرافیک زن 10
34723 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوانسار اصفهان گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34690 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان گرافیک زن 20
34691 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34692 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان گرافیک زن 10
34693 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34736 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سیرجان کرمان گرافیک زن 20
34737 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سیرجان کرمان گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34738 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سیرجان کرمان گرافیک زن 10
34739 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سیرجان کرمان گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34748 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قم قم گرافیک زن 20
34749 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قم قم گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34750 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قم قم گرافیک زن 10
34751 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قم قم گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34764 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد یزد گرافیک زن 20
34765 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد یزد گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34766 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد یزد گرافیک زن 10
34767 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد یزد گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34772 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تهران - انقلاب اسلامی تهران گرافیک مرد 20
34773 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تهران - انقلاب اسلامی تهران گرافیک مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34774 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تهران - انقلاب اسلامی تهران گرافیک مرد 10
34775 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تهران - انقلاب اسلامی تهران گرافیک مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34779 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران گرافیک زن 20
34780 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34784 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران گرافیک زن 10
34785 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
37596 مناطق محروم روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان گرافیک زن 1 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج