دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و استان مازندران

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34682 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران گرافیک زن 20
34683 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34684 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران گرافیک زن 10
34685 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34700 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل مازندران طراحی و چاپ پارچه زن 20
34701 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل مازندران طراحی و چاپ پارچه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34702 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل مازندران طراحی و چاپ پارچه زن 10
34703 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل مازندران طراحی و چاپ پارچه زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34728 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ساری مازندران طراحی لباس زن 20
34729 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ساری مازندران طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34730 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ساری مازندران طراحی لباس زن 10
34731 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ساری مازندران طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34609 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی زن / مرد 20
34610 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی زن / مرد 15