دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و استان آذربایجان غربی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34696 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه آذربایجان غربی طراحی و چاپ پارچه زن 20
34697 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه آذربایجان غربی طراحی و چاپ پارچه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34698 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه آذربایجان غربی طراحی و چاپ پارچه زن 10
34699 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه آذربایجان غربی طراحی و چاپ پارچه زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34502 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 50
34503 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نقاشی زن / مرد 50
37158 مناطق محروم روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 1 دانشگاه ارومیه
37578 مناطق محروم روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 2 دانشگاه ارومیه
37580 مناطق محروم روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نقاشی زن / مرد 1 دانشگاه ارومیه