دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و گرایش نقاشی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34503 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نقاشی زن / مرد 50
34510 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران نقاشی زن 27
34517 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران نقاشی زن 12
34522 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نقاشی زن / مرد 35 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
34532 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران نقاشی زن / مرد 12
34544 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان نقاشی زن / مرد 25
34552 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان نقاشی زن / مرد 15
34560 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نقاشی زن / مرد 10
34564 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی زن / مرد 25
34565 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی زن / مرد 5
34568 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی زن / مرد 60 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد). ضمنا داوطلبانی میتوانند نسبت به انتخاب این کد رشته محلها اقدام نمایند،که در آزمون عملی و طراحی این رشتهها در روز جمعه مورخ 4/7/99 شرکت نموده و یا شرکت مینمایند.
34576 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی زن / مرد 30
34580 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
34583 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان نقاشی زن / مرد 45
34604 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نقاشی زن / مرد 25
34607 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نقاشی زن / مرد 15
34613 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل نقاشی زن / مرد 20
34616 متمرکز روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی زن / مرد 30
34619 متمرکز نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی زن / مرد 5
34660 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان نقاشی زن 18
34660 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان نقاشی مرد 18
34671 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان نقاشی زن / مرد 3
34632 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی زن 28
34632 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی مرد 28
34679 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس نقاشی زن 20
34679 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس نقاشی مرد 20
34681 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد نقاشی زن / مرد 24
37580 مناطق محروم روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نقاشی زن / مرد 1 دانشگاه ارومیه
37159 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نقاشی زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37172 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان نقاشی زن / مرد 1 دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر(دانشکده هنر))
37587 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان نقاشی زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر(دانشکده هنر))
37583 مناطق محروم روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی زن / مرد 1 دانشگاه نیشابور
37164 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس نقاشی زن / مرد 2 دانشگاه هنر شیراز
38153 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نقاشی زن / مرد 60
38157 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نقاشی زن / مرد 60