دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی دریا

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31426 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی دریا زن / مرد 45
30362 متمرکز روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی دریا زن / مرد 30
30367 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی دریا زن / مرد 15
30654 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی دریا زن / مرد 35
30671 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی دریا زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30781 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی دریا زن / مرد 20
30834 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی دریا زن / مرد 21
30846 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی دریا زن / مرد 14
30928 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی دریا زن 50
30928 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی دریا مرد 50
37030 مناطق محروم روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی دریا زن 2 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
37030 مناطق محروم روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی دریا مرد 2 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
37383 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی دریا زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
37288 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی دریا زن / مرد 2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر