دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی معماری

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31336 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران آمل - دکتر شریعتی مازندران مهندسی معماری مرد 20
31337 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران آمل - دکتر شریعتی مازندران مهندسی معماری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31338 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای پسران آمل - دکتر شریعتی مازندران مهندسی معماری مرد 10
31339 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای پسران آمل - دکتر شریعتی مازندران مهندسی معماری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31340 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران رشت گیلان مهندسی معماری مرد 20
31341 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران رشت گیلان مهندسی معماری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31342 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای پسران رشت گیلان مهندسی معماری مرد 10
31343 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای پسران رشت گیلان مهندسی معماری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31346 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لاهیجان گیلان مهندسی معماری مرد 20
31347 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لاهیجان گیلان مهندسی معماری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31348 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لاهیجان گیلان مهندسی معماری مرد 10
31349 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لاهیجان گیلان مهندسی معماری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31344 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران کرج البرز مهندسی معماری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31345 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای پسران کرج البرز مهندسی معماری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31252 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران مهندسی معماری زن 20
31253 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31254 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران مهندسی معماری زن 10
31255 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31256 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان مهندسی معماری زن 20
31257 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31258 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان مهندسی معماری زن 10
31259 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31350 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس مهندسی معماری زن 20
31351 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31352 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس مهندسی معماری زن 10
31353 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31358 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان مهندسی معماری زن 20
31359 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31360 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان مهندسی معماری زن 10
31361 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31362 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان مهندسی معماری زن 20
31363 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31364 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان مهندسی معماری زن 10
31365 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31366 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همدان - زینب کبری(س) همدان مهندسی معماری زن 20
31367 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همدان - زینب کبری(س) همدان مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31368 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همدان - زینب کبری(س) همدان مهندسی معماری زن 10
31369 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همدان - زینب کبری(س) همدان مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31354 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمان - حضرت فاطمه(س) کرمان مهندسی معماری زن 20
31355 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمان - حضرت فاطمه(س) کرمان مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31356 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمان - حضرت فاطمه(س) کرمان مهندسی معماری زن 10
31357 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمان - حضرت فاطمه(س) کرمان مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31370 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران یزد یزد مهندسی معماری زن 20
31371 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران یزد یزد مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31372 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران یزد یزد مهندسی معماری زن 10
31373 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران یزد یزد مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
30015 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری زن / مرد 40
30060 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری زن / مرد 50
30118 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری زن 30
30118 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری مرد 30
30127 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری زن / مرد 5
30136 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری زن / مرد 45
30146 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن / مرد 55
30159 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی معماری زن / مرد 35 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30190 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری زن / مرد 30
31432 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن / مرد 18
31433 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن / مرد 12
30276 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 50
30310 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری زن / مرد 25
30321 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری زن / مرد 5
30331 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی معماری زن / مرد 35
30350 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 20 محل تحصیل تهران
30375 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری زن / مرد 50
30387 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری زن / مرد 35
30402 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معماری زن / مرد 40
30428 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی معماری زن / مرد 25
30440 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی معماری زن / مرد 15
30455 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری زن 20
30455 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری مرد 20
30462 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری زن 10
30462 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری مرد 10
30507 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری زن / مرد 24
30522 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری زن / مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم)
30533 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 32
30550 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی معماری زن / مرد 45
30573 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری زن / مرد 16
30699 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی معماری زن / مرد 25
30760 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری زن / مرد 36
30773 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری زن / مرد 12
30840 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی معماری زن / مرد 11
30852 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی معماری زن / مرد 7
30884 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 20
30885 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم)
30899 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 10
30942 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن / مرد 20
30980 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مهندسی معماری زن 50
30980 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مهندسی معماری مرد 50
31036 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری زن / مرد 25
31044 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری زن / مرد 5
31063 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری زن / مرد 25
31076 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری زن / مرد 20
31111 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری زن / مرد 15
31119 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری زن / مرد 10
31128 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معماری زن / مرد 40
31138 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معماری زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
31156 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی معماری زن / مرد 60
31218 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن 45
31218 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی معماری مرد 45
31220 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن / مرد 3
31210 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی معماری زن 28 محل تحصیل تهران و کرج- مدت تحصیل حداقل 9 نیمسال
31210 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی معماری مرد 28 محل تحصیل تهران و کرج- مدت تحصیل حداقل 9 نیمسال
31215 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری مرد 32
31216 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن 33 (پذیریش در نیمسال دوم)
30999 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری زن / مرد 22
31012 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری زن / مرد 8
31025 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری زن / مرد 35
31246 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری زن 30
31246 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری مرد 30
31374 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران ساری - امام محمدباقر(ع) مازندران مهندسی معماری مرد 20
31375 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران ساری - امام محمدباقر(ع) مازندران مهندسی معماری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31376 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران ساری - امام محمدباقر(ع) مازندران مهندسی معماری مرد 10
31377 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران ساری - امام محمدباقر(ع) مازندران مهندسی معماری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31378 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک ارومیه - شهید قاضی طباطبایی آذربایجان غربی مهندسی معماری مرد 20
31379 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک ارومیه - شهید قاضی طباطبایی آذربایجان غربی مهندسی معماری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31380 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک ارومیه - شهید قاضی طباطبایی آذربایجان غربی مهندسی معماری مرد 10
31381 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک ارومیه - شهید قاضی طباطبایی آذربایجان غربی مهندسی معماری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31382 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری مرد 20
31383 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31384 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری مرد 10
31385 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31386 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تهران - انقلاب اسلامی تهران مهندسی معماری مرد 20
31387 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تهران - انقلاب اسلامی تهران مهندسی معماری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31388 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تهران - انقلاب اسلامی تهران مهندسی معماری مرد 10
31389 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تهران - انقلاب اسلامی تهران مهندسی معماری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31390 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک شیراز - شهید باهنر فارس مهندسی معماری مرد 20
31391 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک شیراز - شهید باهنر فارس مهندسی معماری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31392 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک شیراز - شهید باهنر فارس مهندسی معماری مرد 10
31393 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک شیراز - شهید باهنر فارس مهندسی معماری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31394 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک کرمان - شهید چمران کرمان مهندسی معماری مرد 20
31395 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک کرمان - شهید چمران کرمان مهندسی معماری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31396 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک کرمان - شهید چمران کرمان مهندسی معماری مرد 10
31397 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک کرمان - شهید چمران کرمان مهندسی معماری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31398 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک یزد - شهید صدوقی یزد مهندسی معماری مرد 20
31399 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک یزد - شهید صدوقی یزد مهندسی معماری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31400 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک یزد - شهید صدوقی یزد مهندسی معماری مرد 10
31401 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک یزد - شهید صدوقی یزد مهندسی معماری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31406 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران محموداباد مازندران مهندسی معماری مرد 20
31407 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران محموداباد مازندران مهندسی معماری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31408 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران محموداباد مازندران مهندسی معماری مرد 10
31409 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران محموداباد مازندران مهندسی معماری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31402 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران کاشان - شهید رجایی اصفهان مهندسی معماری مرد 20
31403 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران کاشان - شهید رجایی اصفهان مهندسی معماری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31404 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران کاشان - شهید رجایی اصفهان مهندسی معماری مرد 10
31405 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران کاشان - شهید رجایی اصفهان مهندسی معماری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31410 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران مهندسی معماری زن 20
31411 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31412 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران مهندسی معماری زن 10
31413 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
30005 متمرکز روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی معماری زن / مرد 60
30010 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی معماری زن / مرد 60
31296 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی معماری زن / مرد 40
31308 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی معماری زن / مرد 20
37080 مناطق محروم روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری زن / مرد 2 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
37413 مناطق محروم روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری زن / مرد 1 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
37266 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری زن / مرد 3 دانشگاه بجنورد
37239 مناطق محروم روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن / مرد 1 دانشگاه بناب
37369 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری زن / مرد 3 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37345 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری زن / مرد 1 دانشگاه زابل
37324 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی معماری زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37346 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37712 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37302 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی معماری زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37303 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی معماری زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37393 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان
37240 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری مرد 1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37241 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37046 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری زن / مرد 3 دانشگاه کردستان - سنندج
40068 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت هوراند
40069 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت جلفا
40115 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت شاهین دژ
40116 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت میاندوآب
40179 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت نائین
40180 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت اصفهان .ناحیه 1 تا 5
40203 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت کرج .ناحیه 3
40239 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر محل خدمت دشتستان (برازجان )
40423 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 4
40424 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 81
40425 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت رباط کریم
40426 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 محل خدمت پیشوا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40427 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت بهارستان 1
40428 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری زن 2 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 4
40429 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری زن 2 محل خدمت فیروزکوه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40559 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت بردسکن
40560 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت تایباد
40561 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت تربت حیدریه
40562 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت سبزوار
40694 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت ایذه
40695 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت شوش
40696 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت حمیدیه
40841 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت ایرانشهر
40842 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت زاهدان .ناحیه 2
40843 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت چابهار
40844 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت مهرستان
40845 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت زابل
40911 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت جهرم
40912 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت فسا
40940 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین محل خدمت بوئین زهرا
40963 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 3
40982 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت سنندج ناحیه 1
41014 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت ریگان
41033 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت اسلام آباد
41065 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت گنبدکاووس
41094 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان محل خدمت آستارا
41141 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت بابلسر
41167 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت ساوه
41207 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت ملایر
41226 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت یزد.ناحیه 2
38031 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن / مرد 60
38038 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی معماری زن / مرد 60
38033 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن / مرد 60
38012 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 60
38022 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مهندسی معماری زن 60
38025 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مهندسی معماری مرد 60
38004 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز مهندسی معماری زن 60
38401 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی معماری زن / مرد 50