دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش مددکاری اجتماعی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33142 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مددکاری اجتماعی مرد 15 برنامه درسی ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
33142 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مددکاری اجتماعی زن 15 برنامه درسی ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
33143 متمرکز دیگر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مددکاری اجتماعی زن / مرد 5 برنامه درسی ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی