دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35772 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد زن / مرد 12
35773 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری زن / مرد 12
35774 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی کاربردی زن / مرد 40
35775 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی زن 9 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35776 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 12
35777 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی زن / مرد 12
35778 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد زن / مرد 6
35779 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری زن / مرد 6
35780 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 6
35781 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی زن / مرد 6