دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش فلسفه

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33542 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه زن / مرد 20
33556 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه زن / مرد 15
33641 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه زن / مرد 30
33654 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه زن / مرد 27
33665 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه زن / مرد 18
33682 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه زن / مرد 35
33690 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم فلسفه زن / مرد 25 توضیحات در انتهای دفترچه
33836 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فلسفه زن / مرد 25
33845 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فلسفه زن / مرد 15
33855 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فلسفه زن / مرد 35
33903 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه زن / مرد 18
33919 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه زن / مرد 12
34075 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فلسفه زن / مرد 40
34085 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فلسفه زن / مرد 10
34135 متمرکز روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فلسفه زن / مرد 40
34142 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فلسفه زن / مرد 10
37131 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37494 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه زن / مرد 1 دانشگاه تبریز