دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش فقه و حقوق اسلامی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33531 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 45
33603 متمرکز روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 60
33605 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 10
33640 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 30
33731 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 30
33739 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 10
33763 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فقه و حقوق اسلامی زن 30
33763 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فقه و حقوق اسلامی مرد 30
33810 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 60 استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
33824 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 25
33826 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 5
33835 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 30
33877 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 40
35607 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی مرد 36 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35607 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی زن 36 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35611 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 36 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
34003 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد گلستان فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 40
34098 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 35 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
34152 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 35
35818 متمرکز روزانه دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم فقه و حقوق اسلامی زن 18
35823 متمرکز نوبت دوم دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم فقه و حقوق اسلامی زن 2
37495 مناطق محروم روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 1 دانشگاه ارومیه
37533 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 1 دانشگاه زابل
37552 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد گلستان فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 2 دانشگاه گنبد
38282 متمرکز غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران فقه و حقوق اسلامی زن 36