دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش مترجمی زبان عربی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33544 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان عربی زن / مرد 20
33558 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان عربی زن / مرد 10
33643 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مترجمی زبان عربی زن / مرد 30
33683 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان عربی زن / مرد 35
33754 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مترجمی زبان عربی زن / مرد 40
33868 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مترجمی زبان عربی زن / مرد 45
33904 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان عربی زن / مرد 36
33920 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان عربی زن / مرد 24
34031 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مترجمی زبان عربی زن / مرد 40
33990 متمرکز روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مترجمی زبان عربی زن 50
37542 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مترجمی زبان عربی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37520 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مترجمی زبان عربی زن / مرد 4 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37569 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مترجمی زبان عربی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37507 مناطق محروم روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مترجمی زبان عربی زن 1 دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد