دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و گرایش باستان شناسی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34520 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی زن / مرد 20 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
34542 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان باستان شناسی زن / مرد 40
34611 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل باستان شناسی زن / مرد 40
34675 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس باستان شناسی زن / مرد 15
34594 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی زن / مرد 13
34597 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی زن / مرد 5
37155 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.