دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و استان فارس

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34744 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس طراحی لباس زن 20
34745 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34746 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس طراحی لباس زن 10
34747 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34584 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس ارتباط تصویری زن / مرد 20
34585 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس صنایع دستی زن / مرد 20
34586 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس فرش زن / مرد 20
34673 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ادبیات نمایشی زن / مرد 20
34674 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری زن / مرد 26
34675 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس باستان شناسی زن / مرد 15
34676 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس فرش زن / مرد 20
34677 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 25
34678 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس موزه زن / مرد 25
34679 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس نقاشی زن 20
34679 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس نقاشی مرد 20
37146 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس صنایع دستی مرد 1 دانشگاه شیراز
37162 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس صنایع دستی زن / مرد 2 دانشگاه شیراز
37145 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری زن 3 دانشگاه هنر شیراز
37145 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری مرد 3 دانشگاه هنر شیراز
37161 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری زن / مرد 3 دانشگاه هنر شیراز
37163 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس فرش زن / مرد 3 دانشگاه هنر شیراز
37164 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس نقاشی زن / مرد 2 دانشگاه هنر شیراز
45367 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی شیراز (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید مطهری شیراز) فارس آموزش هنر زن 1 محل خدمت ایذه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی