دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی نساجی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30149 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی نساجی زن / مرد 50
30379 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی نساجی زن / مرد 45
30613 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی نساجی زن / مرد 30
30629 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نساجی زن / مرد 120 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30645 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نساجی زن / مرد 12 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30663 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی نساجی زن / مرد 90
31066 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی نساجی زن / مرد 70
31079 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی نساجی زن / مرد 20
31249 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی نساجی زن / مرد 80
37059 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی نساجی زن 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37374 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی نساجی زن / مرد 4 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37023 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نساجی زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی اصفهان - محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
37082 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نساجی زن 2 دانشگاه صنعتی اصفهان - محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
37082 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نساجی مرد 2 دانشگاه صنعتی اصفهان - محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
37024 مناطق محروم روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی نساجی زن / مرد 2 دانشگاه یزد