دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35838 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4 محدودیت در واگذاری خوابگاه .
35839 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 6 بدون خوابگاه
35840 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 5 این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به دانشجویان ندارد.
35841 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 5
35842 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 5 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
35843 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 5
35844 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
35845 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4
35846 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 3 ممنوعیت نقل و انتقال
35847 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 5 ممنوعیت نقل و انتقال - عدم واگذاری خوابگاه
35848 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
35849 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4
35850 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4
35851 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
35852 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 3 این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه ندارد.
35853 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 3
35854 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
35855 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم)
35856 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4
35857 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4
35858 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4
35859 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4
35860 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4
35861 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4
35866 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 3
35867 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 3 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت
35868 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 3 بدون خوابگاه
35869 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4
35870 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4
35871 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
35862 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4
35863 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4
35864 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4
35865 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4 دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه هیچگونه تعهدی ندارد.
35872 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
35873 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
35874 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم)
35875 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه
35876 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
35877 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 2
35878 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 3
35879 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4
35880 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4 فاقد خوابگاه
35881 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
35883 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1 بدون خوابگاه
35884 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1
35888 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1
35886 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم)
35885 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
35889 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1
35887 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1
35890 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت
35891 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1
35893 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1 عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
35882 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1
35892 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش