دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشکده علوم پزشکی اسفراین

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32974 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی بهداشت عمومی زن / مرد 18 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32975 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی پرستاری زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32975 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی پرستاری مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32976 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم) تعهد در ارایه خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم
35875 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه