دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش بهداشت عمومی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31809 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی بهداشت عمومی زن / مرد 20 محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31855 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل بهداشت عمومی زن / مرد 23 بدون خوابگاه
31856 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل بهداشت عمومی زن / مرد 22 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
31877 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی بهداشت عمومی زن / مرد 25 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31896 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان بهداشت عمومی زن / مرد 25
31936 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز بهداشت عمومی زن / مرد 25 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31977 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
31981 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بهداشت عمومی زن / مرد 20
31997 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران بهداشت عمومی زن / مرد 18
32011 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) مازندران بهداشت عمومی زن / مرد 17 (پذیریش در نیمسال دوم)
32027 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان بهداشت عمومی زن / مرد 30 ممنوعیت نقل و انتقال
32040 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان بهداشت عمومی زن / مرد 30 عدم واگذاری خوابگاه
32064 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر بهداشت عمومی زن / مرد 25
32080 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی بهداشت عمومی زن / مرد 17 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32100 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) خراسان جنوبی بهداشت عمومی زن / مرد 14 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32095 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی بهداشت عمومی زن / مرد 14 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32110 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی بهداشت عمومی زن / مرد 25
32138 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی بهداشت عمومی زن / مرد 20
32156 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران بهداشت عمومی زن / مرد 14 (پذیریش در نیمسال دوم)
32183 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان بهداشت عمومی زن / مرد 30
32225 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس بهداشت عمومی زن / مرد 22 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه در حد مقدورات ارایه می گردد.
32233 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان بهداشت عمومی زن / مرد 20 میباشد. ضمنا ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32244 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی بهداشت عمومی زن / مرد 25 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32274 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان بهداشت عمومی زن / مرد 25 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32291 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن / مرد 20 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32307 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن / مرد 15
32329 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن / مرد 15
32338 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان بهداشت عمومی زن / مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32359 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی بهداشت عمومی زن / مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم)
32394 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان بهداشت عمومی زن / مرد 17
32395 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان بهداشت عمومی زن / مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم)
32407 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان بهداشت عمومی زن / مرد 15
32422 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری بهداشت عمومی زن / مرد 26
32442 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بهداشت عمومی زن / مرد 25
32483 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) تهران بهداشت عمومی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32490 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس بهداشت عمومی زن / مرد 15
32528 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس بهداشت عمومی زن / مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
32535 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس بهداشت عمومی زن / مرد 15
32543 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین بهداشت عمومی زن / مرد 15
32565 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم بهداشت عمومی زن / مرد 25
32686 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان بهداشت عمومی زن / مرد 20
32701 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی بهداشت عمومی زن / مرد 22
32752 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی زن / مرد 18 تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32760 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان بهداشت عمومی زن / مرد 17 بدون خوابگاه
32761 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان بهداشت عمومی زن / مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32796 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی زن / مرد 21
32830 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بهداشت عمومی زن / مرد 20
32874 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی زن / مرد 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32875 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32583 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان بهداشت عمومی زن / مرد 22
32609 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان بهداشت عمومی زن / مرد 15
32610 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان بهداشت عمومی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32634 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان بهداشت عمومی زن / مرد 25
32656 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه بهداشت عمومی زن / مرد 25
32921 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد بهداشت عمومی زن / مرد 25 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32935 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد بهداشت عمومی زن / مرد 40 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32961 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان بهداشت عمومی زن / مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32972 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد (استان همدان) همدان بهداشت عمومی زن / مرد 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32974 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی بهداشت عمومی زن / مرد 18 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32977 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان بهداشت عمومی زن / مرد 20
32985 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی بهداشت عمومی زن / مرد 25 دانشجو بوده و دانشگاه تعهدی در این مورد ندارد.) هماهنگی و اخذ خوابگاه خودگردان دختران به عهده (شهرستان دارای خوابگاه خودگردان دختران می باشد. عدم تعهد در ارایه خوابگاه به ویژه برای پسران
32990 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل بهداشت عمومی زن / مرد 25 برای دختران و فقدان خوابگاه برای پسران ممنوعیت نقل و انتقال و عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32994 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی بهداشت عمومی زن / مرد 15 این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد .
33001 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی بهداشت عمومی زن / مرد 20
33008 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی بهداشت عمومی زن / مرد 15 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33019 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی بهداشت عمومی زن / مرد 27
33023 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان بهداشت عمومی زن / مرد 25 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33029 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان بهداشت عمومی زن / مرد 25
33045 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس بهداشت عمومی زن / مرد 20
33048 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی بهداشت عمومی زن / مرد 25
33062 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی بهداشت عمومی زن / مرد 25 فاقد خوابگاه
36386 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (پردیس خودگردان چابهار) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایرانشهر -ممنوعیت نقل و انتقال
36387 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (پردیس خودگردان چابهار) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بمپور -ممنوعیت نقل و انتقال
36388 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (پردیس خودگردان چابهار) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان چابهار-ممنوعیت نقل و انتقال
36389 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (پردیس خودگردان چابهار) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دلگان -ممنوعیت نقل و انتقال
36390 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (پردیس خودگردان چابهار) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مهرستان -ممنوعیت نقل و انتقال
36391 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (پردیس خودگردان چابهار) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سرباز -ممنوعیت نقل و انتقال
36392 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (پردیس خودگردان چابهار) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فنوج -ممنوعیت نقل و انتقال
36393 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (پردیس خودگردان چابهار) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان قصرقند-ممنوعیت نقل و انتقال
36394 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (پردیس خودگردان چابهار) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کنارک -ممنوعیت نقل و انتقال
36395 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (پردیس خودگردان چابهار) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نیکشهر -ممنوعیت نقل و انتقال
36398 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز جامع خدمات سلامت گمدادشهرستان میرجاوه
36399 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز جامع خدمات سلامت لادیز شهرستان میرجاوه
36400 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز جامع خدمات سلامت سرجنگل شهرستان زاهدان
36396 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی مرد 1 دوره تحصیل در مرکز جامع خدمات سلامت اسلام آباد گرنچین شهرستان خاش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (مجتمع آموزش عالی سلامت خاش) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول
36397 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی مرد 1 دوره تحصیل در مرکز جامع خدمات سلامت سرسوره شهرستان سیب سوران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (مجتمع آموزش عالی سلامت خاش) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول
31917 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان بهداشت عمومی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31948 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز بهداشت عمومی زن / مرد 5 بدون خوابگاه
32170 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران بهداشت عمومی زن / مرد 6 (پذیریش در نیمسال دوم)
32326 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن / مرد 5
32372 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی بهداشت عمومی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم)
32465 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بهداشت عمومی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32484 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) تهران بهداشت عمومی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32530 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس بهداشت عمومی زن / مرد 5
32555 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین بهداشت عمومی زن / مرد 5
32713 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی بهداشت عمومی زن / مرد 3
32754 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی زن / مرد 2 تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32808 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی زن / مرد 4
32843 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بهداشت عمومی زن / مرد 5
32901 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی زن / مرد 5 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32902 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32595 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان بهداشت عمومی زن / مرد 8
32981 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان بهداشت عمومی زن / مرد 5