دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه گنبد

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31749 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
35672 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد گلستان اقتصاد زن / مرد 12
35673 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد گلستان حسابداری زن / مرد 9
35674 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد گلستان روانشناسی زن / مرد 9
35675 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد گلستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 12
35676 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد گلستان کاردانی حسابداری زن / مرد 9
35677 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گنبد گلستان مدیریت مالی زن / مرد 12
37472 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 2 دانشگاه گنبد
37682 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد گلستان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه گنبد
37683 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد گلستان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه گنبد
37685 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد گلستان روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه گنبد