دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33562 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن 25
33575 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن 12
33633 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن / مرد 30
33692 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن / مرد 25 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
33765 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن / مرد 45
33782 متمرکز روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن / مرد 50
33871 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن / مرد 45
33926 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن / مرد 25
33939 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن / مرد 10