دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش مهندسی طبیعت

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31595 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی طبیعت زن / مرد 20
31696 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی طبیعت زن 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31696 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی طبیعت مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31724 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی طبیعت زن / مرد 20
37444 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی طبیعت زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد