دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و دانشگاه دانشگاه سمنان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34545 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری زن / مرد 20
34546 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان صنایع دستی زن / مرد 35
34547 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی پارچه زن / مرد 25
34548 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی صنعتی زن / مرد 20
34549 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان عکاسی زن / مرد 25
34550 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان فرش زن / مرد 35
34551 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 30
34552 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان نقاشی زن / مرد 15
34553 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری زن / مرد 10
34554 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان صنایع دستی زن / مرد 10
34555 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی پارچه زن / مرد 5
34556 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی صنعتی زن / مرد 10
34557 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان عکاسی زن / مرد 15
34558 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فرش زن / مرد 10
34559 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 10
34560 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نقاشی زن / مرد 10
37589 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37590 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان