دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و گرایش فرش

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34501 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی فرش زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
34550 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان فرش زن / مرد 35
34558 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فرش زن / مرد 10
34562 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فرش زن / مرد 25
34574 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرش زن / مرد 45
34586 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس فرش زن / مرد 20
34656 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان فرش زن / مرد 34
34667 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان فرش زن / مرد 3
34630 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران فرش زن 26
34630 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران فرش مرد 26
34676 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس فرش زن / مرد 20
34648 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
34596 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فرش زن / مرد 30
34599 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فرش زن / مرد 10
37725 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرش زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37169 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان فرش زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37163 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس فرش زن / مرد 3 دانشگاه هنر شیراز
37576 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز