دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مدیریت دولتی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35261 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی زن / مرد 4
35271 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت دولتی زن / مرد 5
35339 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت دولتی زن / مرد 4
35342 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت دولتی زن / مرد 2
35372 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 3
35378 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت دولتی زن / مرد 3 توضیحات در انتهای دفترچه
35453 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن / مرد 3
35462 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن / مرد 3
35474 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن / مرد 3
35480 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن / مرد 1
35486 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 6 استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
35518 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 3
35573 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 2
35585 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 1
35621 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی زن / مرد 2
35630 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی زن / مرد 2
35788 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن / مرد 3
35792 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن / مرد 1
35766 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن / مرد 4
35770 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن / مرد 2
37669 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37670 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن / مرد 1 دانشگاه ولایت - ایرانشهر
38607 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مدیریت دولتی زن / مرد 5
38613 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مدیریت دولتی زن / مرد 5
38621 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مدیریت دولتی زن / مرد 5
38639 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت دولتی زن / مرد 5
38644 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مدیریت دولتی زن / مرد 5
38661 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
38669 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
38676 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
38680 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
38686 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
38692 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
38700 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
38704 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
38707 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
38713 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
38717 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
38724 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی زن / مرد 5
38733 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت دولتی زن / مرد 5
38743 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت دولتی زن / مرد 5
38759 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت دولتی زن / مرد 5
38768 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مدیریت دولتی زن / مرد 5