دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش کاردانی دامپزشکی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31504 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد کاردانی دامپزشکی زن / مرد 38
31506 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی دامپزشکی زن / مرد 2
31531 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام کاردانی دامپزشکی زن / مرد 35
31535 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام کاردانی دامپزشکی زن / مرد 5
31540 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کاردانی دامپزشکی زن / مرد 40 هر رشته می باشد. اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
31571 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران کاردانی دامپزشکی زن / مرد 40
31577 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران کاردانی دامپزشکی زن / مرد 10
31644 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) سمنان کاردانی دامپزشکی زن / مرد 40
31645 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) سمنان کاردانی دامپزشکی زن / مرد 40
37469 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کاردانی دامپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.