دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشکده علوم پزشکی خوی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33001 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی بهداشت عمومی زن / مرد 20
33002 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی پرستاری زن 45
33002 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی پرستاری مرد 45
33003 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
33003 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی تکنولوژی اتاق عمل زن 20
33004 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 30
33005 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
33006 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی پرستاری زن 10
33006 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی پرستاری مرد 10
33007 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 2