دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش مهندسی بهداشت محیط

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31818 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31865 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 30 بدون خوابگاه
31884 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31912 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
31942 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 30 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31974 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
31988 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32008 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
32023 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت محیط مرد 8 انقلاب اسلامی نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران خاص - پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط
32033 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
32049 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25 عدم واگذاری خوابگاه
32072 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32086 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 15 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32087 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 15 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
32126 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32146 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
32168 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32199 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32238 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 میباشد. ضمنا ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32250 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 15 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32251 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32280 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32299 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32323 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 13
32347 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32368 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 17
32396 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 17
32397 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم)
32415 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
32428 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
32458 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32505 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32551 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
32571 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
32692 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32709 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
32753 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 21 تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32771 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25 بدون خوابگاه
32805 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32842 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32890 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32592 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
32619 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32642 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
32651 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) کرمان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 15
32667 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32929 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 26 (پذیریش در نیمسال دوم) در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32944 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32954 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 14 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32967 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 28 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32987 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 دانشجو بوده و دانشگاه تعهدی در این مورد ندارد.) هماهنگی و اخذ خوابگاه خودگردان دختران به عهده (شهرستان دارای خوابگاه خودگردان دختران می باشد. عدم تعهد در ارایه خوابگاه به ویژه برای پسران
32993 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25 برای دختران و فقدان خوابگاه برای پسران ممنوعیت نقل و انتقال و عدم تعهد در ارایه خوابگاه
33004 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 30
33012 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33026 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33047 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
33067 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 فاقد خوابگاه
36437 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سرباز - ممنوعیت نقل و انتقال
36438 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایرانشهر -ممنوعیت نقل و انتقال
36439 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بمپور - ممنوعیت نقل و انتقال
36440 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان چابهار - ممنوعیت نقل و انتقال
36441 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دلگان - ممنوعیت نقل و انتقال
36442 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فنوج - ممنوعیت نقل و انتقال
36443 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان قصرقند -ممنوعیت نقل و انتقال
36444 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کنارک -ممنوعیت نقل و انتقال
36445 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مهرستان -ممنوعیت نقل و انتقال
36446 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نیکشهر -ممنوعیت نقل و انتقال
36447 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درمرکز خدمات جامع سلامت رحمت اباد شهرستان سیب وسوران
36448 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درمرکز خدمات جامع سلامت تمین شهرستان میرجاوه
36449 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز خدمات جامع سلامت ایرندگان شهرستان خاش
36701 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36702 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم -مروست دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36703 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان میبد- ندوشن دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36704 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اردکان - رباط پشت بادام دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36706 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بافق- بساب دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36705 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد مهندسی بهداشت محیط مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه -مهردشت دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
31929 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31951 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5 بدون خوابگاه
32178 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32328 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 4
32380 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 3
32481 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32721 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5
32755 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 4 تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32812 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5
32916 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32604 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5