دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش تکنولوژی اتاق عمل

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31827 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی اتاق عمل زن 15 دانشکده پرستاری اراک محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
31827 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 دانشکده پرستاری اراک محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
31841 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) معاینات جسمانی های دارای شرایط خاص - دارای مصاحبه و گزینش و بورسیه وزارت دفاع- شرایط مندرج در اطلاعیه رشته
31842 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران تکنولوژی اتاق عمل مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31859 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل تکنولوژی اتاق عمل مرد 24 بدون خوابگاه
31859 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل تکنولوژی اتاق عمل زن 24 بدون خوابگاه
31879 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی تکنولوژی اتاق عمل مرد 25 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31879 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی تکنولوژی اتاق عمل زن 25 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31899 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل مرد 14
31899 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل زن 14
31939 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز تکنولوژی اتاق عمل مرد 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31939 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز تکنولوژی اتاق عمل زن 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31958 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکنولوژی اتاق عمل مرد 30
31958 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکنولوژی اتاق عمل زن 30
31971 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان تکنولوژی اتاق عمل زن 14 ممنوعیت نقل و انتقال
31971 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 14 ممنوعیت نقل و انتقال
31984 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام تکنولوژی اتاق عمل مرد 17
31984 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام تکنولوژی اتاق عمل زن 17
31999 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
31999 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32029 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32029 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان تکنولوژی اتاق عمل زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32044 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل مرد 13 عدم واگذاری خوابگاه
32044 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل زن 13 عدم واگذاری خوابگاه
32066 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
32066 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32082 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی تکنولوژی اتاق عمل مرد 18 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32082 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی تکنولوژی اتاق عمل زن 18 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32093 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) خراسان جنوبی تکنولوژی اتاق عمل زن 10 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32093 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) خراسان جنوبی تکنولوژی اتاق عمل مرد 10 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32102 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) خراسان جنوبی تکنولوژی اتاق عمل زن 15 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32102 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) خراسان جنوبی تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32097 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32097 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی تکنولوژی اتاق عمل زن 15 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32113 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی اتاق عمل مرد 25
32113 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی اتاق عمل زن 25
32141 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32141 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32159 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تکنولوژی اتاق عمل مرد 22
32159 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تکنولوژی اتاق عمل زن 22
32187 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 27
32187 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن 27
32227 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس تکنولوژی اتاق عمل زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه در حد مقدورات ارایه می گردد.
32227 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه در حد مقدورات ارایه می گردد.
32235 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان تکنولوژی اتاق عمل زن 23 میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32235 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان تکنولوژی اتاق عمل مرد 23 میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32245 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی تکنولوژی اتاق عمل زن 18 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32245 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی تکنولوژی اتاق عمل مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32263 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن 12
32263 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 12
32276 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی اتاق عمل زن 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32276 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32293 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان تکنولوژی اتاق عمل زن 18 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32293 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 18 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32311 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
32311 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32341 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکنولوژی اتاق عمل زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32341 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32362 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل زن 16
32362 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل مرد 16
32398 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
32398 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان تکنولوژی اتاق عمل زن 20
31796 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران تکنولوژی اتاق عمل مرد 40 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
31796 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران تکنولوژی اتاق عمل زن 40 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
32410 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان تکنولوژی اتاق عمل زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32410 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32424 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
32424 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32435 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری تکنولوژی اتاق عمل مرد 15
32435 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری تکنولوژی اتاق عمل زن 15
32446 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی اتاق عمل مرد 16
32446 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی اتاق عمل زن 16
32494 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی اتاق عمل مرد 25
32494 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی اتاق عمل زن 25
32520 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس تکنولوژی اتاق عمل زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32520 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32537 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس تکنولوژی اتاق عمل مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32537 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس تکنولوژی اتاق عمل زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32546 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین تکنولوژی اتاق عمل زن 15
32546 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین تکنولوژی اتاق عمل مرد 15
32567 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
32567 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32688 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان تکنولوژی اتاق عمل زن 26
32688 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 26
32704 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل مرد 15
32704 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل زن 15
32724 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی اتاق عمل مرد 16 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32724 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی اتاق عمل زن 16 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32764 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 بدون خوابگاه
32764 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی اتاق عمل زن 15 بدون خوابگاه
32784 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان تکنولوژی اتاق عمل زن 15 بدون خوابگاه
32784 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 بدون خوابگاه
32799 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی اتاق عمل مرد 23
32799 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی اتاق عمل زن 23
32834 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل مرد 17 (پذیریش در نیمسال دوم)
32834 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل زن 17 (پذیریش در نیمسال دوم)
32878 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی اتاق عمل مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32878 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی اتاق عمل زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32894 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه-ممنوعیت نقل و انتقال
32894 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان تکنولوژی اتاق عمل زن 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه-ممنوعیت نقل و انتقال
32586 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل مرد 16
32586 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل زن 16
32613 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
32613 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32636 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی اتاق عمل زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32636 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32659 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی اتاق عمل مرد 15
32659 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی اتاق عمل زن 15
32923 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تکنولوژی اتاق عمل مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32923 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تکنولوژی اتاق عمل زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32937 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی اتاق عمل مرد 10 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32937 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی اتاق عمل زن 10 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32953 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد تکنولوژی اتاق عمل مرد 13 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32953 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد تکنولوژی اتاق عمل زن 13 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32963 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32963 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32979 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
32979 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32996 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
32996 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی تکنولوژی اتاق عمل زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
33003 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
33003 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی تکنولوژی اتاق عمل زن 20
33010 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی تکنولوژی اتاق عمل زن 15 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33010 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33032 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 15
33032 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن 15
33038 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس تکنولوژی اتاق عمل مرد 12
33038 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس تکنولوژی اتاق عمل زن 12
33043 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس تکنولوژی اتاق عمل زن 16
33043 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس تکنولوژی اتاق عمل مرد 16
33051 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی تکنولوژی اتاق عمل مرد 25
33051 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی تکنولوژی اتاق عمل زن 25
33064 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل مرد 18 فاقد خوابگاه
33064 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل زن 18 فاقد خوابگاه
36087 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان سمیرم
36088 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نایین
36089 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان خوانسار
36090 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان گلپایگان
36407 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان خاتم شهرستان ایرانشهر -ممنوعیت نقل و انتقال
36408 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان ایران شهرستان ایرانشهر -ممنوعیت نقل و انتقال
36644 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 درمانی شهرستان میناب - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36645 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 درمانی شهرستان حاجی آباد - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36646 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 درمانی شهرستان رودان - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36647 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 درمانی شهرستان جاسک - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36648 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 درمانی شهرستان سیریک - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36649 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز درمانی شهرستان خمیر - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال
36650 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز درمانی شهرستان بستک - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال
36651 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز درمانی شهرستان قشم - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال
36652 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 درمانی شهرستان بشاگرد - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36306 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5 دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دزفول
36678 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بافق- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36680 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36681 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مهریز -دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36679 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36610 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشکده علوم پزشکی خمین - دارای تعهد سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین
37761 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به دانشجویان ندارد
37750 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز
37752 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان
31920 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31949 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3 بدون خوابگاه
31992 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3
32203 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3
32269 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3
32285 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 4 بدون خوابگاه
32375 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 4
32469 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32523 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم)
32558 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 7
32577 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5
32716 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3
32728 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32776 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5 محدودیت در ارایه خوابگاه
32824 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3 محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ساری
32846 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم)
32905 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32598 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 4
32624 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3
32671 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5
32946 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32983 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5
33007 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 2
33016 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33058 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 9