دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی هوافضا

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30080 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هوافضا زن / مرد 25
30094 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هوافضا زن / مرد 5
30314 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی هوافضا زن / مرد 43
30325 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی هوافضا زن / مرد 7
30534 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هوافضا زن / مرد 30
30614 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی هوافضا زن / مرد 45
30665 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هوافضا زن / مرد 45
30680 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هوافضا زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30717 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی هوافضا زن / مرد 40
31425 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی هوافضا زن / مرد 10
30789 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هوافضا زن / مرد 70
30798 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هوافضا زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30947 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی هوافضا زن / مرد 40
30959 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی هوافضا زن / مرد 5
31299 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی هوافضا زن / مرد 40
31311 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی هوافضا زن / مرد 20
37085 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هوافضا زن / مرد 1 دانشگاه اصفهان