دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31908 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی زن / مرد 30
31964 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی زن / مرد 12
32070 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی زن / مرد 28
32320 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی زن / مرد 20
32886 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی زن / مرد 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32966 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32912 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی زن / مرد 5 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس