دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی پلیمر

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30052 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی پلیمر زن / مرد 40
30142 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن / مرد 50
30269 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی پلیمر زن / مرد 25
30281 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوان شهر استان گیلان) گیلان مهندسی پلیمر زن / مرد 25
30306 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی پلیمر زن / مرد 43
30317 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی پلیمر زن / مرد 7
30620 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی پلیمر زن / مرد 30 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30636 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی پلیمر زن / مرد 2 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30653 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پلیمر زن / مرد 50
30670 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پلیمر زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30722 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن / مرد 25
30732 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن / مرد 10
30807 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی پلیمر زن / مرد 40
30936 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی پلیمر زن / مرد 24
30952 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی پلیمر زن / مرد 6
31032 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی پلیمر زن / مرد 30
31040 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی پلیمر زن / مرد 10
31090 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی پلیمر زن / مرد 30
31098 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی پلیمر زن / مرد 10
31234 متمرکز روزانه دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد مهندسی پلیمر زن / مرد 60
31235 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد مهندسی پلیمر زن / مرد 10
31290 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی پلیمر زن / مرد 40
31302 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی پلیمر زن / مرد 20
37039 مناطق محروم روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن / مرد 1 دانشگاه بناب
37219 مناطق محروم روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن / مرد 1 دانشگاه بناب
37220 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37029 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی پلیمر زن 2 دانشگاه فردوسی مشهد
37029 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی پلیمر مرد 2 دانشگاه فردوسی مشهد
37257 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی پلیمر زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37382 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی پلیمر زن / مرد 2 دانشگاه گلستان - گرگان
37004 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی پلیمر زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37402 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی پلیمر زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37014 مناطق محروم روزانه دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد مهندسی پلیمر مرد 1 دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت وگاز گچساران)
37088 مناطق محروم روزانه دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد مهندسی پلیمر زن / مرد 2 دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت وگاز گچساران)