دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش گردشگری

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35279 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان گردشگری زن / مرد 3
35289 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان گردشگری زن / مرد 1
35355 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گردشگری زن / مرد 3
35363 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گردشگری زن / مرد 2
35451 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان گردشگری زن / مرد 5
35460 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان گردشگری زن / مرد 5
35490 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گردشگری زن / مرد 3
35493 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گردشگری زن / مرد 1
35541 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس گردشگری مرد 3
35541 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس گردشگری زن 3
35570 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران گردشگری زن / مرد 2
35582 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران گردشگری زن / مرد 1
35688 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان گردشگری زن / مرد 4
35698 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان گردشگری زن / مرد 4
35721 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گردشگری زن / مرد 3
35730 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گردشگری زن / مرد 2
35733 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران گردشگری زن / مرد 3
35734 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران گردشگری زن / مرد 3
35739 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گردشگری زن / مرد 4
35745 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گردشگری زن / مرد 1
35794 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان گردشگری زن 2
35794 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان گردشگری مرد 2
35795 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان گردشگری زن / مرد 1
35660 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گردشگری زن / مرد 4
35809 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد گردشگری زن / مرد 4
35826 متمرکز روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان گردشگری زن / مرد 6
37204 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس گردشگری زن / مرد 1 دانشگاه شیراز
38270 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران گردشگری زن / مرد 6
38659 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران گردشگری زن / مرد 5