دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی معدن

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30059 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معدن زن / مرد 40
30173 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معدن زن / مرد 50
30189 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معدن زن / مرد 30
30275 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معدن زن / مرد 50
30401 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معدن زن / مرد 80
30454 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معدن زن / مرد 40
30506 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معدن زن / مرد 35
30601 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی معدن زن / مرد 60
30610 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معدن زن / مرد 45
30625 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی معدن زن / مرد 80 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30641 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی معدن زن / مرد 5 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30660 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی معدن زن / مرد 40
30725 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معدن زن / مرد 50
30735 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معدن زن / مرد 15
30759 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معدن زن / مرد 65
30772 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معدن زن / مرد 15
30860 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی معدن زن / مرد 45
30867 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی معدن زن / مرد 10
31094 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی معدن زن / مرد 30
31101 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی معدن زن / مرد 20
31427 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معدن زن / مرد 40
31428 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معدن زن / مرد 10
31155 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی معدن زن / مرد 60
31162 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی معدن زن / مرد 10
31184 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی معدن زن / مرد 60
30998 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معدن زن / مرد 30
31011 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معدن زن / مرد 10
31024 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معدن زن / مرد 40
31245 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی معدن زن / مرد 65
37710 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معدن زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37238 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معدن زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37412 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی معدن زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37711 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی معدن زن / مرد 1 دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
37045 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معدن زن / مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندج