دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی عمران

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30013 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی عمران زن / مرد 60
30018 متمرکز نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی عمران زن / مرد 20
30028 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی عمران زن / مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
30039 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی عمران زن / مرد 37
30045 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی عمران زن / مرد 3
30056 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی عمران زن / مرد 40
30065 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) آذربایجان غربی مهندسی عمران زن / مرد 40
30075 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن / مرد 30
30089 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن / مرد 10
30101 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی عمران زن 28
30110 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی عمران زن 12
30116 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی عمران زن / مرد 30
30125 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی عمران زن / مرد 5
30134 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی عمران زن / مرد 50
30139 متمرکز روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی عمران زن / مرد 60
30144 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 55
30156 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی عمران زن / مرد 60
30171 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران زن / مرد 50
30177 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران زن / مرد 10
30187 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی عمران زن / مرد 30
30203 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 57
30219 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 38
30225 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 36
30227 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 24
30246 متمرکز روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی عمران زن / مرد 60
30253 متمرکز روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی عمران زن / مرد 60
30259 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی عمران زن / مرد 10
30273 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی عمران زن / مرد 90
30302 متمرکز روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی عمران زن / مرد 50
30308 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران زن / مرد 45
30319 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران زن / مرد 10
30329 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی عمران زن / مرد 45
30340 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی عمران زن / مرد 35
30346 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی عمران زن / مرد 5
30354 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی عمران زن / مرد 60
30359 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی عمران زن / مرد 15
30364 متمرکز روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن / مرد 35
30373 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران زن / مرد 45
30385 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن / مرد 45
30399 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی عمران زن / مرد 40
30410 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی عمران زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
30426 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی عمران زن / مرد 70
30438 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی عمران زن / مرد 70 (پذیریش در نیمسال دوم)
30452 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن / مرد 35
30460 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن / مرد 5
30471 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی عمران زن / مرد 60 استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
30477 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی عمران زن / مرد 30
30488 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی عمران زن / مرد 5
30504 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی عمران زن / مرد 40
30520 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی عمران زن / مرد 20
30538 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی عمران زن / مرد 55 محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
30547 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی عمران زن / مرد 60
30560 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 55
30571 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی عمران زن / مرد 20
30600 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی عمران زن / مرد 40
30608 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی عمران زن / مرد 45
30623 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن / مرد 85 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30639 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن / مرد 9 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30658 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی عمران زن / مرد 60
30675 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی عمران زن / مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30683 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران زن / مرد 55
30688 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران زن / مرد 15
30697 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی عمران زن / مرد 60
30704 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی عمران زن / مرد 50
30712 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی عمران زن / مرد 70
31420 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی عمران زن / مرد 20
30724 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 45
30734 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 15
30741 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی عمران زن / مرد 60
30747 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی عمران زن / مرد 30
30757 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی عمران زن / مرد 60
30770 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی عمران زن / مرد 30
30784 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی عمران زن / مرد 90
30809 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی عمران زن / مرد 45
30815 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران زن / مرد 60
30819 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران زن / مرد 30
30838 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی عمران زن / مرد 48
30850 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی عمران زن / مرد 32
30828 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران زن / مرد 30
30881 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی عمران زن / مرد 65
30896 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی عمران زن / مرد 16
30906 متمرکز روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی عمران زن / مرد 60
30912 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی عمران زن / مرد 30
30940 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن / مرد 50
30954 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن / مرد 10
30964 متمرکز روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی عمران زن / مرد 30
30969 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی عمران زن / مرد 10
30978 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مهندسی عمران زن 60
30978 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مهندسی عمران مرد 60
31034 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی عمران زن / مرد 30
31042 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی عمران زن / مرد 10
31047 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول) گلستان مهندسی عمران زن / مرد 20
31049 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول) گلستان مهندسی عمران زن / مرد 10
31061 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی عمران زن / مرد 55
31074 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی عمران زن / مرد 35
31082 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان (واجارگاه رودسر)) گیلان مهندسی عمران زن / مرد 50
31085 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان (واجارگاه رودسر)) گیلان مهندسی عمران زن / مرد 10
31092 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی عمران زن / مرد 35
31099 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی عمران زن / مرد 15
31109 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی عمران زن / مرد 35
31117 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی عمران زن / مرد 15
31126 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی عمران زن / مرد 60
31136 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی عمران زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
31142 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 60
31147 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 10
31153 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی عمران زن / مرد 60
31161 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی عمران زن / مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
31193 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی عمران زن / مرد 35
31201 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی عمران زن / مرد 5
31175 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن / مرد 35
31182 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی عمران زن / مرد 45
30996 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی عمران زن / مرد 30
31009 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی عمران زن / مرد 10
31021 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی عمران زن / مرد 45
31029 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه بیجار) کردستان مهندسی عمران زن / مرد 35
31224 متمرکز روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی عمران زن / مرد 60
31230 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی عمران زن / مرد 10
31243 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی عمران زن / مرد 60
30004 متمرکز روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی عمران زن / مرد 60
30009 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی عمران زن / مرد 60
31267 متمرکز روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی عمران زن / مرد 60
31272 متمرکز روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی عمران زن / مرد 60
31275 متمرکز روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی عمران زن / مرد 50
31277 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی استهبان فارس مهندسی عمران زن 44
31277 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی استهبان فارس مهندسی عمران مرد 44
31294 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی عمران زن / مرد 40
31306 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی عمران زن / مرد 20
31326 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی محلات مرکزی مهندسی عمران زن / مرد 50
31330 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات مرکزی مهندسی عمران زن / مرد 10
37407 مناطق محروم روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی عمران زن / مرد 2 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
37262 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی عمران زن / مرد 3 دانشگاه بجنورد
37228 مناطق محروم روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه بناب
37229 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37230 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی و مهندسی مرند)
37706 مناطق محروم روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه جیرفت
37337 مناطق محروم روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
37365 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران زن / مرد 3 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37338 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه زابل
37322 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37339 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37294 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی عمران زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37231 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37295 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی عمران زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37296 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی عمران زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان
37232 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37054 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران مرد 2 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
37366 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
37389 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی عمران زن / مرد 2 دانشگاه گلستان - گرگان
37388 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول) گلستان مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول)
37408 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی عمران زن / مرد 3 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37233 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه مراغه
37737 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37340 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه ولایت - ایرانشهر
37707 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
37043 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی عمران زن / مرد 3 دانشگاه کردستان - سنندج
37263 مناطق محروم روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی عمران زن / مرد 4 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
40059 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت خاروانا
40060 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت ملکان
40061 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت تسوج
40105 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت ماکو
40106 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت سلماس
40107 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت پیرانشهر
40108 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت نقده
40130 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل محل خدمت مغان (گرمی )
40168 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت اصفهان .ناحیه 1 تا 5
40169 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت جی
40170 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت مبارکه
40171 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت چادگان
40172 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت خمینی شهر
40197 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت کرج .ناحیه 1
40198 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت کرج .ناحیه 2
40214 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام محل خدمت ایوان
40236 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر محل خدمت کنگان
40380 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 4
40381 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 21
40382 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 51
40383 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 81
40384 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت ملارد
40385 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 محل خدمت ورامین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40386 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 محل خدمت پاکدشت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40387 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت اسلام شهر
40388 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت بهارستان 1
40389 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 محل خدمت پردیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40390 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 محل خدمت فشافویه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40391 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 محل خدمت کهریزک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40392 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت شهرقدس
40393 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 محل خدمت شهرری .ناحیه 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40394 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 محل خدمت شهرری .ناحیه 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40395 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت شهریار
40396 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت رباط کریم
40397 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 محل خدمت جوادآباد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40398 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 محل خدمت فیروزکوه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40399 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 محل خدمت پیشوا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40400 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت چهاردانگه
40401 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 9
40466 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری محل خدمت کوهرنگ
40541 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت تایباد
40542 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت گلبهار
40543 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت درگز
40544 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت سبزوار
40545 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت باخرز
40546 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت کاشمر
40547 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت گناباد
40548 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت نیشابور
40585 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی محل خدمت بجنورد
40678 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت کارون
40679 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت باوی
40680 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت مسجدسلیمان
40681 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت لالی
40682 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت شوشتر
40683 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت حمیدیه
40828 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت زابل
40829 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت ایرانشهر
40830 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت فنوج
40831 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت چابهار
40832 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت سراوان
40833 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت دشتیاری
40901 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت کامفیروز
40902 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت آباده
40903 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت لامرد
40904 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت ارسنجان
40960 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 3
40979 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت سنندج ناحیه 2
41008 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت رفسنجان
41009 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت منوجان
41029 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت سنقرکلیایی
41030 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت صحنه
41061 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت گنبدکاووس
41062 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت کلاله
41090 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان محل خدمت رشت .ناحیه 1
41091 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان محل خدمت سنگر
41136 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت محمود آباد
41164 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت ساوه
41204 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت نهاوند
41223 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت یزد.ناحیه 1
38030 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن / مرد 60
38036 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی عمران زن / مرد 60
38032 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن / مرد 60
38001 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن / مرد 60
38010 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی عمران زن / مرد 60