دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی مواد و متالورژی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30032 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
30063 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 40
30148 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 60
30162 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 40
30192 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 30
30207 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 36
30223 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 24
30278 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 60
30312 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 45
30323 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 15
30378 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 45
30404 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 40
30430 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 100
30442 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 100 (پذیریش در نیمسال دوم)
30457 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 40
30483 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 55
30494 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 5
30510 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 80
31414 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 30 محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
30553 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 60
30563 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 50
30576 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 45
30612 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 40
30628 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 80 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30644 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 4 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30662 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 45
30678 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30686 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 55
30715 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 30
31423 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 10
30727 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 45
30737 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 15
30763 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 45
30775 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 15
30787 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 70
30796 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 11 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30842 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 27
30854 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 18
30862 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 45
30869 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 10
30887 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 82
30901 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 18
30945 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 75
31145 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 60
31150 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 10
31158 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 60
31164 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 40
31169 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 50 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
31001 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 30
31014 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 10
31227 متمرکز روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 60
31233 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 10
31248 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 60
31265 متمرکز روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 40
31298 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 40
31310 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 20
37416 مناطق محروم روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه اراک
37248 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37058 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مواد و متالورژی مرد 3 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37373 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 4 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37034 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی مواد و متالورژی زن 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37034 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی مواد و متالورژی مرد 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37715 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37081 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37311 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 1 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37249 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37094 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 4 دانشگاه شیراز
37250 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37396 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
40077 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت مرند
40122 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت ارومیه .ناحیه 1
40186 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت مبارکه
40207 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت کرج .ناحیه 1
40242 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر محل خدمت کاکی
40455 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 81
40456 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 محل خدمت قرچک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40574 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت نیشابور
40575 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت سبزوار
40707 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت دزفول
40708 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت ماهشهر
40709 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت مسجدسلیمان
40721 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان محل خدمت زنجان .ناحیه 2
40856 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت زهک
40857 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت خاش
40916 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت شیراز.ناحیه 2
40917 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت شیراز.ناحیه 4
40966 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 1
41018 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جیرفت، عنبرآباد محل خدمت جیرفت
41037 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 3
41070 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت مراوه تپه
41098 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان محل خدمت رشت .ناحیه 2
41145 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت قائم شهر
41171 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت ساوه
41210 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت همدان .ناحیه 1
41229 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت یزد.ناحیه 1