دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی برق

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30012 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی برق زن / مرد 60
30017 متمرکز نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی برق زن / مرد 20
30024 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی برق زن / مرد 45 (پذیریش در نیمسال دوم)
30036 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی برق زن / مرد 32
30042 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی برق زن / مرد 3
30051 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی برق زن / مرد 80
30064 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) آذربایجان غربی مهندسی برق زن / مرد 40
30071 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی برق زن / مرد 45
30085 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی برق زن / مرد 20
30099 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق زن 18
30108 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق زن 9
30114 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی برق زن / مرد 30
30123 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی برق زن / مرد 5
30130 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی برق زن / مرد 60
30141 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 60
30154 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی برق زن / مرد 60
30168 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی برق زن / مرد 160
30185 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی برق زن / مرد 60
30199 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 90
30215 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 60
30238 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران مهندسی برق زن / مرد 60
30241 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران مهندسی برق زن / مرد 15
30244 متمرکز روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی برق زن / مرد 60
30250 متمرکز روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی برق زن / مرد 60
30256 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی برق زن / مرد 15
30268 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 100
30296 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی برق زن / مرد 55
30301 متمرکز روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی برق زن / مرد 50
30305 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق زن / مرد 45
30316 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق زن / مرد 15
30326 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی برق زن / مرد 40
30352 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی برق زن / مرد 60
30357 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی برق زن / مرد 15
30361 متمرکز روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن / مرد 30
30370 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق زن / مرد 60
30383 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن / مرد 40
30396 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی برق زن / مرد 110
30408 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی برق زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
30413 متمرکز روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی برق زن / مرد 40
30417 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی برق زن / مرد 10
30421 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی برق زن / مرد 160
30433 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی برق زن / مرد 80
30449 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن / مرد 80
30458 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن / مرد 5
30469 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 60 استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
30476 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی برق زن / مرد 55
30487 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی برق زن / مرد 5
30501 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی برق زن / مرد 80
30517 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی برق زن / مرد 10
30530 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 60
30536 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 60 محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
30545 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی برق زن / مرد 106
30558 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 60
30568 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی برق زن / مرد 60
30578 متمرکز روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مهندسی برق مرد 55 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
30579 متمرکز روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مهندسی برق زن 5 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
30592 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مهندسی برق زن / مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
30595 متمرکز روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی برق زن / مرد 25
30598 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی برق زن / مرد 60
30605 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی برق زن / مرد 55
30619 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی برق زن / مرد 155 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30635 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی برق زن / مرد 5 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30651 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 90
30668 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 30 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30693 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی برق زن / مرد 60
30703 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی برق زن / مرد 60
30710 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 120
31418 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 30
30720 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 75
30730 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 25
30739 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی برق زن / مرد 60
30745 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی برق زن / مرد 30
30752 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی برق زن / مرد 100
30765 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی برق زن / مرد 35
30780 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 150
30799 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شهدای هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) خوزستان مهندسی برق مرد 45
30801 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی برق زن / مرد 66
30806 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی برق زن / مرد 60
30812 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی قوچان خراسان رضوی مهندسی برق زن / مرد 60
30833 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی برق زن / مرد 84
30845 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی برق زن / مرد 56
30856 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی برق زن / مرد 60
30863 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی برق زن / مرد 15
30824 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق زن / مرد 60
30876 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 103
30891 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 25
30903 متمرکز روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی برق زن / مرد 60
30909 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی برق زن / مرد 30
30935 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی برق زن / مرد 120
30951 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی برق زن / مرد 20
30963 متمرکز روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی برق زن / مرد 30
30968 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی برق زن / مرد 5
30975 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مهندسی برق مرد 50
31031 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی برق زن / مرد 30
31039 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی برق زن / مرد 10
31051 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد گلستان مهندسی برق زن / مرد 40
31058 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی برق زن / مرد 80
31071 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی برق زن / مرد 20
31089 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی برق زن / مرد 60
31097 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی برق زن / مرد 20
31106 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی برق زن / مرد 35
31114 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی برق زن / مرد 15
31124 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی برق زن / مرد 60
31134 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی برق زن / مرد 30
31152 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی برق زن / مرد 60
31160 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی برق زن / مرد 30
31170 متمرکز روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مهندسی برق زن / مرد 60
31171 متمرکز نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مهندسی برق زن / مرد 10
31190 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق زن / مرد 55
31199 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق زن / مرد 5
31172 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن / مرد 35
31180 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی برق زن / مرد 60
30992 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی برق زن / مرد 90
31005 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی برق زن / مرد 30
31017 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی برق زن / مرد 60
31222 متمرکز روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی برق زن / مرد 60
31228 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی برق زن / مرد 10
31239 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی برق زن / مرد 120
31262 متمرکز روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی برق زن / مرد 40
31270 متمرکز روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی برق زن / مرد 60
31274 متمرکز روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی برق زن / مرد 45
31278 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس مهندسی برق زن / مرد 60
31280 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی برق زن / مرد 50
31283 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی برق زن / مرد 15
31288 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی برق زن / مرد 40
31300 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی برق زن / مرد 20
31312 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی برق زن / مرد 35
31315 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی برق زن / مرد 30
37399 مناطق محروم روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی برق زن / مرد 2 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
37002 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی برق زن / مرد 2 دانشگاه ایلام
37254 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی برق زن / مرد 4 دانشگاه بجنورد
37213 مناطق محروم روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 1 دانشگاه بناب
37214 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37702 مناطق محروم روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی برق زن / مرد 1 دانشگاه جیرفت
37013 مناطق محروم روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی برق مرد 2 دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
37013 مناطق محروم روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی برق زن 2 دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
37329 مناطق محروم روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن / مرد 1 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
37049 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37357 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37330 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن / مرد 1 دانشگاه زابل
37316 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی برق زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37331 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37283 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی برق زن / مرد 4 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37215 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37284 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی برق زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37285 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی برق زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان
37216 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37286 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی شهدای هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) خوزستان مهندسی برق مرد 2 دانشگاه صنعتی شهدای هویزه - سوسنگرد
37050 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق مرد 2 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
37358 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
37380 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی برق زن / مرد 2 دانشگاه گلستان - گرگان
37381 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد گلستان مهندسی برق زن / مرد 2 دانشگاه گنبد
37400 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی برق زن / مرد 3 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37087 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق زن / مرد 4 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37736 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37332 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن / مرد 1 دانشگاه ولایت - ایرانشهر
37036 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی برق زن / مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندج
37255 مناطق محروم روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی برق زن / مرد 4 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
40053 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت شبستر
40054 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت اهر
40055 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت مرند
40056 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت هریس
40057 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت ملکان
40100 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت سردشت
40101 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت نازلو
40102 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت ارومیه .ناحیه 1
40103 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت میاندوآب
40129 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل محل خدمت قشلاق دشت
40162 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت اصفهان .ناحیه 1 تا 5
40163 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت زرین شهر(لنجان )
40164 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت جی
40165 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت مبارکه
40166 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت خمینی شهر
40194 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت نظرآباد
40195 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت اشتهارد
40213 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام محل خدمت چرداول
40233 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر محل خدمت جم
40234 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر محل خدمت دیلم
40346 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 2 محل خدمت پاکدشت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40347 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 4 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 4
40348 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 9
40349 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 21
40350 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 21
40351 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 4 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 51
40352 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 81
40353 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 81
40354 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 2 محل خدمت فشافویه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40355 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 2 محل خدمت کهریزک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40356 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت شهریار
40357 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت ملارد
40358 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت رباط کریم
40359 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 2 محل خدمت قرچک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40360 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 2 محل خدمت جوادآباد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40361 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 2 محل خدمت دماوند دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40362 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 2 محل خدمت رودهن دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40363 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 2 محل خدمت فیروزکوه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40364 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 محل خدمت پیشوا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40365 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت چهاردانگه
40366 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت اسلام شهر
40367 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت بهارستان 1
40368 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت بهارستان 1
40369 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت بهارستان 2
40370 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 2 محل خدمت پردیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40482 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی محل خدمت فردوس
40483 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی محل خدمت سرایان
40531 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت سبزوار
40532 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت کاشمر
40533 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت نیشابور
40534 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت رضویه
40535 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت تربت حیدریه
40536 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت رشتخوار
40537 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت خواف
40666 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت بندرامام خمینی
40667 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت دشت آزادگان
40668 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت ماهشهر
40669 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت هفتگل
40670 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت گتوند
40671 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت اروندکنار
40672 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت خرمشهر
40673 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت رامهرمز
40674 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت هندیجان
40675 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت شاوور
40728 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان محل خدمت گرمسار
40817 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت زاهدان .ناحیه 2
40818 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت زابل
40819 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت چابهار
40820 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت خاش
40821 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت بمپور
40822 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت لاشار
40823 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت راسک
40824 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت مهرستان
40825 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت بنت
40891 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت فیروزآباد
40892 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت کازرون
40893 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت لامرد
40894 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت سپیدان
40895 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت شیب کوه
40896 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت لارستان
40936 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین محل خدمت اسفرورین
40957 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 2
40958 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 4
40976 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت قروه
40977 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت زیویه
41004 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جیرفت، عنبرآباد محل خدمت جیرفت
41005 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت بم
41006 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت قلعه گنج
41026 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت اسلام آباد
41027 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 3
41040 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد محل خدمت عشایری کهکیلویه وبویراحمد
41058 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت بندرترکمن
41059 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت کلاله
41087 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان محل خدمت لاهیجان
41088 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان محل خدمت فومن
41103 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت خرم آباد.ناحیه 1
41104 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت خرم آباد.ناحیه 2
41105 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت ازنا
41106 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت بروجرد
41131 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت ساری .ناحیه 2
41132 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت بابلسر
41134 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت بابل
41161 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت ساوه
41183 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان محل خدمت شیب کوه
41184 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان محل خدمت رودان
41185 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان محل خدمت بندرلنگه
41186 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان محل خدمت بشاگرد
41201 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت تویسرکان
41202 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت فامنین
41221 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت یزد.ناحیه 1
38008 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 60
38015 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق زن 60
38026 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مهندسی برق مرد 60