دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی مکانیک

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30016 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30020 متمرکز نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک زن / مرد 20
30030 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکانیک زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
30041 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی مکانیک زن / مرد 37
30047 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی مکانیک زن / مرد 3
30061 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکانیک زن / مرد 40
30066 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) آذربایجان غربی مهندسی مکانیک زن / مرد 40
30078 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 35
30092 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 15
30103 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی مکانیک زن 28
30112 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی مکانیک زن 12
30119 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک زن / مرد 30
30128 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک زن / مرد 5
30137 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30147 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30160 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مکانیک زن / مرد 55
30174 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30179 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مکانیک زن / مرد 20
30191 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی مکانیک زن / مرد 30
30206 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 54
30222 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 36
30230 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 40
30232 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 25
30248 متمرکز روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30254 متمرکز روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30260 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی مکانیک زن / مرد 10
30277 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 120
30283 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوان شهر استان گیلان) گیلان مهندسی مکانیک زن / مرد 25
30298 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی مکانیک زن / مرد 55
30303 متمرکز روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک زن / مرد 50
30311 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن / مرد 50
30322 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن / مرد 10
30332 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی مکانیک زن / مرد 45
30342 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی مکانیک زن / مرد 35
30347 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی مکانیک زن / مرد 5
30356 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30366 متمرکز روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن / مرد 30
30376 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک زن / مرد 50
30388 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن / مرد 45
30403 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی مکانیک زن / مرد 80
30429 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکانیک زن / مرد 80
30441 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکانیک زن / مرد 80
30456 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن / مرد 40
30463 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن / مرد 5
30481 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک زن / مرد 55
30492 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک زن / مرد 5
30508 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک زن / مرد 35
30523 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک زن / مرد 35
30539 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 70 محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
30551 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک زن / مرد 80
30562 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 50
30574 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مکانیک زن / مرد 65
30602 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30611 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30626 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 120 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30642 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 12 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30661 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 65
30677 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30685 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مکانیک زن / مرد 55
30690 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مکانیک زن / مرد 15
30700 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30706 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی مکانیک زن / مرد 50
30714 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 105
31422 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 22
30726 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30736 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 20
30743 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30749 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی مکانیک زن / مرد 30
30761 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک زن / مرد 90
30774 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک زن / مرد 40
30786 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 95
30795 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 23 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30800 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شهدای هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) خوزستان مهندسی مکانیک مرد 45
30811 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی مکانیک زن / مرد 45
30817 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی قوچان خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30820 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی قوچان خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن / مرد 30
30841 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30853 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی مکانیک زن / مرد 40
30861 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مکانیک زن / مرد 45
30868 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مکانیک زن / مرد 10
30830 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک زن / مرد 30
30886 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 100
30900 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 25
30943 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن / مرد 90
30956 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن / مرد 20
30966 متمرکز روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی مکانیک زن / مرد 35
30971 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی مکانیک زن / مرد 5
30981 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مهندسی مکانیک مرد 60
30981 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مهندسی مکانیک زن 60
30986 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم مهندسی مکانیک زن 20
30986 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم مهندسی مکانیک مرد 20
31037 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکانیک زن / مرد 25
31045 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکانیک زن / مرد 10
31065 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیک زن / مرد 70
31078 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیک زن / مرد 40
31095 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مکانیک زن / مرد 40
31112 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی مکانیک زن / مرد 35
31120 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی مکانیک زن / مرد 15
31130 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک زن / مرد 40
31139 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
31143 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 60
31148 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 10
31157 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی مکانیک زن / مرد 60
31163 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی مکانیک زن / مرد 20
31168 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد مهندسی مکانیک مرد 45
31195 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مکانیک زن / مرد 35
31203 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مکانیک زن / مرد 5
31177 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن / مرد 35
31185 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی مکانیک زن / مرد 50
31000 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 90
31013 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 30
31026 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک زن / مرد 60
31226 متمرکز روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مکانیک زن / مرد 60
31232 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مکانیک زن / مرد 10
31247 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی مکانیک زن / مرد 120
31264 متمرکز روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 40
31269 متمرکز روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکانیک زن / مرد 60
31282 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 50
31285 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 15
31297 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مکانیک زن / مرد 40
31309 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مکانیک زن / مرد 20
31314 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی مکانیک زن / مرد 35
31320 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی مکانیک زن / مرد 35
31328 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی محلات مرکزی مهندسی مکانیک زن / مرد 50
31332 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات مرکزی مهندسی مکانیک زن / مرد 10
37414 مناطق محروم روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک زن / مرد 2 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
37008 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک زن / مرد 2 دانشگاه ایلام
37267 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیک زن / مرد 4 دانشگاه بجنورد
37242 مناطق محروم روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه بناب
37243 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37244 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه)
37713 مناطق محروم روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه جیرفت
37347 مناطق محروم روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
37370 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک زن / مرد 3 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37348 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه زابل
37325 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37349 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37305 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک زن / مرد 5 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37245 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37306 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی مکانیک زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37307 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی مکانیک زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان
37246 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37714 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی سیرجان
37308 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی شهدای هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) خوزستان مهندسی مکانیک مرد 3 دانشگاه صنعتی شهدای هویزه - سوسنگرد
37057 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک مرد 3 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
37371 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
37394 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان
37415 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مکانیک زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37247 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه مراغه
37092 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مکانیک زن / مرد 4 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37350 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه ولایت - ایرانشهر
37047 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک زن / مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندج
40070 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت شبستر
40071 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت مراغه
40072 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت مرند
40073 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت جلفا
40074 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت اهر
40075 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت عجب شیر
40076 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت بناب
40117 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت ارومیه .ناحیه 1
40118 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت ماکو
40120 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت خوی
40121 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت بوکان
40133 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل محل خدمت خلخال
40134 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل محل خدمت پارس آباد
40181 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت فولادشهر
40182 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت فلاورجان
40183 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت اصفهان .ناحیه 1 تا 5
40184 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت شاهین شهر
40185 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت زرین شهر(لنجان )
40204 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت کرج .ناحیه 4
40206 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت اشتهارد
40216 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام محل خدمت دره شهر
40217 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام محل خدمت ایلام
40240 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر محل خدمت تنگستان (اهرم )
40241 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر محل خدمت دلوار
40430 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 4
40431 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 9
40432 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 2 محل خدمت دماوند دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40433 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت بهارستان 1
40434 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت بهارستان 2
40436 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 محل خدمت پردیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40437 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت شهرقدس
40438 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت شهریار
40440 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 4 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 4
40441 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 9
40442 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 4 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 21
40445 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 4 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 51
40446 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 6 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 81
40449 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 2 محل خدمت کهریزک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40450 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت شهرقدس
40451 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت شهریار
40452 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت ملارد
40453 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 2 محل خدمت ورامین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40454 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 2 محل خدمت پاکدشت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40469 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری محل خدمت لردگان
40486 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی محل خدمت فردوس
40487 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی محل خدمت خوسف
40563 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت احمدآباد
40564 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت سرخس
40566 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت صالح آباد
40567 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت جوین
40568 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت قوچان
40569 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت کاشمر
40570 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت کلات
40571 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت چناران
40572 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت تربت جام
40588 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی محل خدمت بجنورد
40589 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی محل خدمت اسفراین
40697 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت شوش
40698 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت بندرامام خمینی
40699 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت هفتگل
40700 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت عشایری خوزستان
40701 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت اهواز.ناحیه 4
40702 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت آبادان
40703 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت بهبهان
40704 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت دشت آزادگان
40705 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت رامشیر
40706 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت شادگان
40719 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان محل خدمت طارم
40720 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان محل خدمت خدابنده
40730 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان محل خدمت دامغان
40731 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان محل خدمت گرمسار
40847 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت زابل
40848 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت سرباز
40849 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت خاش
40850 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت دشتیاری
40851 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت نوک آباد
40852 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت زاهدان .ناحیه 1
40853 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت هیرمند
40854 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت راسک
40855 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت نیکشهر
40913 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت خرامه
40914 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت خفر
40915 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت فرگ
40941 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین محل خدمت طارم سفلی
40942 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین محل خدمت بوئین زهرا
40964 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 1
40965 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 3
40983 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت کامیاران
41015 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمان محل خدمت چترود
41016 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمان محل خدمت ماهان
41017 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت کهنوج
41034 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 1
41035 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 3
41036 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت سرپل ذهاب
41043 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد محل خدمت باشت
41044 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد محل خدمت دنا
41066 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت گنبدکاووس
41067 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت گالیکش
41068 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت بندرترکمن
41069 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت بندرگز
41095 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان محل خدمت رشت .ناحیه 2
41096 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان محل خدمت لاهیجان
41097 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان محل خدمت بندرانزلی
41115 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت معمولان
41142 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت آمل
41143 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت نکاء
41144 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت قائم شهر
41168 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت خنداب
41169 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت ساوه
41170 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت زرندیه
41190 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان محل خدمت جناح
41208 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت فامنین
41209 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت کبوترآهنگ
41227 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت یزد.ناحیه 1
38013 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 60