دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی کامپیوتر

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30014 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30019 متمرکز نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 20
30029 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
30040 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی کامپیوتر زن / مرد 37
30046 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی کامپیوتر زن / مرد 3
30057 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 40
30076 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30090 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 40
30102 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر زن 18
30111 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر زن 9
30117 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر زن / مرد 30
30126 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر زن / مرد 5
30135 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30145 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30157 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 40
30165 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده فنی تویسرکان) همدان مهندسی کامپیوتر زن 40
30165 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده فنی تویسرکان) همدان مهندسی کامپیوتر مرد 40
30172 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 100
30178 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 20
30188 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن / مرد 30
30204 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 48
30220 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 32
30229 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 42
30231 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 28
30240 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 30
30243 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 10
30247 متمرکز روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30249 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 20
30274 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50
30290 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50 توضیحات در انتهای دفترچه
30293 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در فومن استان گیلان) گیلان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 20
30297 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی کامپیوتر زن / مرد 55
30309 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50
30320 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 10
30330 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی کامپیوتر زن / مرد 45
30335 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم) بوشهر مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50
30341 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی کامپیوتر زن / مرد 35
30355 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30360 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 15
30374 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر زن / مرد 70
30386 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 45
30400 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 80
30415 متمرکز روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی کامپیوتر زن / مرد 30
30419 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی کامپیوتر زن / مرد 10
30427 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 110
30439 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50
30444 متمرکز روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30446 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50
30453 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30461 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 5
30465 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 20
30472 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60 استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
30478 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50
30489 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر زن / مرد 5
30505 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 80
30521 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 20
30532 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 70
30548 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 55
30561 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30572 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی کامپیوتر زن / مرد 40
30609 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30624 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 70 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30640 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 6 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30659 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30676 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30684 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 55
30689 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 15
30698 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 45
30705 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50
30713 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50
31421 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 10
30742 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50
30748 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 25
30758 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 70
30771 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 35
30785 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30794 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 24 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30803 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی کامپیوتر زن / مرد 30
30810 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی کامپیوتر زن / مرد 40
30816 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30839 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 42
30851 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 28
30859 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 45
30866 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 10
30829 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر زن / مرد 30
30871 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 25
30882 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30897 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 10
30907 متمرکز روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30913 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 30
30941 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 70
30955 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 30
30960 متمرکز روزانه دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر زن 60
30965 متمرکز روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی کامپیوتر زن / مرد 30
30970 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی کامپیوتر زن / مرد 5
30979 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مهندسی کامپیوتر زن 60
30979 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مهندسی کامپیوتر مرد 60
30985 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم مهندسی کامپیوتر زن 20
30985 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم مهندسی کامپیوتر مرد 20
31035 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 25
31043 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 10
31052 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی مینودشت) گلستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 40
31062 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
31075 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 15
31083 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان (واجارگاه رودسر)) گیلان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50
31086 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان (واجارگاه رودسر)) گیلان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 10
31093 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 35
31100 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 5
31110 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 35
31118 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 15
31127 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی کامپیوتر زن / مرد 40
31137 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی کامپیوتر زن / مرد 15
31154 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
31167 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد مهندسی کامپیوتر زن / مرد 45 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
31194 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 35
31202 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 5
31176 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 35
31183 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30997 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 41
31010 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 14
31022 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50
31225 متمرکز روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
31231 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی کامپیوتر زن / مرد 10
31244 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی کامپیوتر زن / مرد 80
31250 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) یزد مهندسی کامپیوتر زن 40 عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
31250 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) یزد مهندسی کامپیوتر مرد 40 عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
31261 متمرکز روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50
31268 متمرکز روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
31273 متمرکز روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
31276 متمرکز روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 45
31281 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50
31284 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 15
31295 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی کامپیوتر زن / مرد 40
31307 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی کامپیوتر زن / مرد 20
31319 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی کامپیوتر زن / مرد 35
31327 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی محلات مرکزی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50
31331 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات مرکزی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 10
37409 مناطق محروم روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
37251 مناطق محروم روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 1 دانشگاه ارومیه
37264 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 4 دانشگاه بجنورد
37234 مناطق محروم روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 1 دانشگاه بناب
37235 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37236 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 1 دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه)
37016 مناطق محروم روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی کامپیوتر مرد 2 دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
37016 مناطق محروم روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی کامپیوتر زن 2 دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
37055 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37055 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر زن 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37367 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر زن / مرد 3 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37341 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه زابل
37323 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37342 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37343 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش)
37021 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر زن / مرد 1 دانشگاه شهرکرد
37708 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37297 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37237 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37252 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی ارومیه
37298 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37299 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان
37056 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر زن 3 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
37056 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر مرد 3 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
37368 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
37390 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان
37391 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی مینودشت) گلستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی مینودشت)
37410 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37738 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37344 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه ولایت - ایرانشهر
37709 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 1 دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
37044 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 3 دانشگاه کردستان - سنندج
37265 مناطق محروم روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 4 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
40062 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت بستان آباد
40063 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت ترکمانچای
40064 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت هشترود
40065 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت چاراویماق
40066 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت تیکمه داش
40067 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت خواجه
40109 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت چایپاره
40110 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت شاهین دژ
40111 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت پیرانشهر
40112 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت سردشت
40113 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت بوکان
40114 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت نقده
40131 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل محل خدمت پارس آباد
40132 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل محل خدمت مشکین شهر
40173 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت شاهین شهر
40174 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت فولادشهر
40175 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت نطنز
40176 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت فولادشهر
40177 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت فریدن
40178 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت خمینی شهر
40199 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت ساوجبلاغ
40200 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت نظرآباد
40201 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت ساوجبلاغ
40202 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت نظرآباد
40215 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام محل خدمت آبدانان
40237 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر محل خدمت تنگستان (اهرم )
40238 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر محل خدمت عسلویه
40402 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 2 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 4
40403 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 2 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 21
40404 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت چهاردانگه
40405 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 2 محل خدمت پردیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40406 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت شهرقدس
40407 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 4
40408 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 21
40409 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 81
40410 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 2 محل خدمت فشافویه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40411 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت شهریار
40412 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 2 محل خدمت پاکدشت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40413 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 2 محل خدمت دماوند دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40414 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 2 محل خدمت فشافویه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40415 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 2 محل خدمت دماوند دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40416 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 2 محل خدمت پیشوا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40417 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 2 محل خدمت پیشوا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40418 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت بهارستان 1
40419 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 2 محل خدمت پردیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40420 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 2 محل خدمت جوادآباد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40421 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 2 محل خدمت رودهن دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40422 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 2 محل خدمت فیروزکوه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40467 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری محل خدمت اردل
40468 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری محل خدمت کوهرنگ
40484 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی محل خدمت سربیشه
40485 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی محل خدمت قائنات
40549 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت تربت حیدریه
40550 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت سبزوار
40551 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت باخرز
40552 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت کاشمر
40553 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت نیشابور
40554 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت گلبهار
40555 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت احمدآباد
40556 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت فریمان
40557 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت رضویه
40558 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت ششتمد
40586 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی محل خدمت بجنورد
40587 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی محل خدمت شیروان
40684 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت زیدون
40685 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت هویزه
40686 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت هفتگل
40687 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت گتوند
40688 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت امیدیه
40689 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت الوارگرم سیری
40690 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت مسجدسلیمان
40691 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت لالی
40692 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت سردشت دزفول
40693 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت حمیدیه
40717 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان محل خدمت ماه نشان
40718 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان محل خدمت طارم
40729 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان محل خدمت سمنان
40834 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت هیرمند
40835 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت سرباز
40836 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت هامون
40837 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت سرباز
40838 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت قصرقند
40839 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت جالق
40840 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت دلگان
40905 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت کوار
40906 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت فیروزآباد
40907 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت قایمیه
40908 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت لارستان
40909 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت اشکنان
40910 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت درودزن
40938 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین محل خدمت آوج
40939 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین محل خدمت بوئین زهرا
40961 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 1
40962 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 4
40980 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت سنندج ناحیه 1
40981 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت سنندج ناحیه 2
41010 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت رفسنجان
41011 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت نرماشیر
41012 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت انار
41013 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت منوجان
41031 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 1
41032 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت هرسین
41041 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد محل خدمت یاسوج
41042 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد محل خدمت مارگون
41063 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت گرگان
41064 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت گالیکش
41092 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان محل خدمت کوچصفهان
41093 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان محل خدمت اتاق ور
41108 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت خرم آباد.ناحیه 1
41109 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت خرم آباد.ناحیه 2
41110 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت الشتر
41111 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت ازنا
41112 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت بروجرد
41113 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت دورود
41114 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت ازنا
41137 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت ساری .ناحیه 2
41138 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت قائم شهر
41139 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت عباس آباد
41140 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت چالوس
41165 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت تفرش
41166 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت دلیجان
41187 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان محل خدمت بندرلنگه
41188 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان محل خدمت قشم
41189 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان محل خدمت شهاب
41205 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت اسدآباد
41206 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت تویسرکان
41224 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت یزد.ناحیه 1
41225 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت یزد.ناحیه 2
38037 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
38011 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
38014 متمرکز غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر زن 60 متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
38019 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر زن 60
38021 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مهندسی کامپیوتر زن 60
38024 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مهندسی کامپیوتر مرد 60
38029 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مهندسی کامپیوتر مرد 60