دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش علوم و صنایع غذایی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32119 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم و صنایع غذایی زن / مرد 20
32316 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم و صنایع غذایی زن / مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32404 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان آرادان) سمنان علوم و صنایع غذایی زن / مرد 30
32454 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن / مرد 11
32455 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن / مرد 11 (پذیریش در نیمسال دوم)
32663 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم و صنایع غذایی زن / مرد 30
33054 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم و صنایع غذایی زن / مرد 22
33065 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی علوم و صنایع غذایی زن / مرد 20 فاقد خوابگاه
37759 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم و صنایع غذایی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
32477 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن / مرد 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32478 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن / مرد 9 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
33061 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم و صنایع غذایی زن / مرد 3