دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش مدیریت صنعتی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35258 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مدیریت صنعتی زن / مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم)
35281 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن / مرد 14
35291 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن / مرد 8
35332 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 18 امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
35334 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 12 عدم تخصیص خوابگاه و همچنین عدم امکان مهمانی و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه
35347 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن / مرد 18
35373 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 18
35394 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی زن / مرد 24
35436 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
35444 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم)
35454 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 18
35463 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 18
35487 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 36 استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
35519 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 18
35543 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت صنعتی زن / مرد 14
35557 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 36
35560 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 24
35574 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 8
35586 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 6
35622 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن / مرد 13
35631 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن / مرد 8
35638 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مدیریت صنعتی مرد 36
35638 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مدیریت صنعتی زن 36
35680 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت صنعتی زن 24
35690 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن / مرد 24
35700 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن / مرد 24
35723 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن / مرد 26
35732 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن / مرد 26
35761 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد مدیریت صنعتی زن / مرد 26 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
35789 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن / مرد 14
35793 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن / مرد 6
35777 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی زن / مرد 24
35781 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی زن / مرد 12
35811 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت صنعتی زن / مرد 20
35830 متمرکز روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن / مرد 24
35832 متمرکز نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن / مرد 18
35837 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مدیریت صنعتی زن 18 (پذیریش در نیمسال دوم)
35837 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مدیریت صنعتی مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم)
37202 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) - امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
37679 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 3 دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
37186 مناطق محروم روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی زن 2 دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
37186 مناطق محروم روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی مرد 2 دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
37632 مناطق محروم روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه زنجان
37661 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37641 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37691 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت صنعتی زن 2 دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر)
37211 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37735 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
38315 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت صنعتی زن / مرد 36
38318 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی رجاء – قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن / مرد 36
38272 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 36
38283 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت صنعتی زن 36
38284 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت صنعتی زن 36
38287 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت صنعتی زن 36
38292 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مدیریت صنعتی مرد 36
38608 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مدیریت صنعتی زن / مرد 30
38614 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مدیریت صنعتی زن / مرد 30
38622 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن / مرد 30
38640 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت صنعتی زن / مرد 30
38645 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مدیریت صنعتی زن / مرد 30
38662 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 30
38681 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 30
38687 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 30
38666 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 30
38701 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 30
38708 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 30
38718 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 30
38725 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن / مرد 30
38734 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت صنعتی زن / مرد 30
38744 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت صنعتی زن / مرد 30