دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش اقتصاد کشاورزی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35349 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
35357 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 13
35375 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
35495 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
35535 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
35594 متمرکز روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی زن / مرد 24
35595 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی زن / مرد 24
35613 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
35624 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 4
35682 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
35692 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
37623 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37635 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
38602 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 8
38655 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران اقتصاد کشاورزی زن / مرد 8