دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و نوع دوره غیر انتفاعی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
38266 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری زن / مرد 18
38267 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت امور بانکی زن / مرد 18
38294 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی کارشناسی ارشد پیوسته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
38295 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی کارشناسی ارشد پیوسته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی زن 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
38332 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی کارشناسی ارشد پیوسته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش قرآن و حدیث مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
38333 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی کارشناسی ارشد پیوسته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش قرآن و حدیث زن 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
38296 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 18
38297 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 18
38298 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن / مرد 18
38069 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 60
38070 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین زیست فناوری زن / مرد 60
38071 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
38072 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین میکروبیولوژی زن / مرد 60
38314 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حسابداری زن / مرد 18
38315 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت صنعتی زن / مرد 18
38316 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت مالی زن / مرد 18
38317 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی رجاء – قزوین قزوین مدیریت بازرگانی زن / مرد 18
38318 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی رجاء – قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن / مرد 18
38258 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 18
38056 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 60
38057 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زیست فناوری زن / مرد 60
38058 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران میکروبیولوژی زن / مرد 60
38268 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حسابداری زن / مرد 18
38269 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران روانشناسی زن / مرد 18
38270 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران گردشگری زن / مرد 18
38271 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 18
38272 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 18
38273 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت فرهنگی هنری زن / مرد 18
38274 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 18
38073 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد میکروبیولوژی زن / مرد 60 محل تحصیل یزد
38331 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد روانشناسی زن / مرد 18 محل تحصیل یزد
38275 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران ادیان و مذاهب زن / مرد 18 1-تحصیل رایگان 2-دارای شرایط ویژه مندرج در بخش پیوست ها - محل تحصیل واحد تهران
38276 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران تاریخ اسلام زن / مرد 18 1-تحصیل رایگان 2- دارای شرایط ویژه مندرج در بخش پیوست ها - محل تحصیل واحد تهران
38277 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن / مرد 18 1-تحصیل رایگان 2- دارای شرایط ویژه مندرج در بخش پیوست ها - محل تحصیل واحد تهران
38278 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فقه و حقوق امامی زن / مرد 18 1-تحصیل رایگان 2-مختص برادران و خواهران مذهب امامی می باشد. 3- دارای شرایط ویژه مندرج در بخش پیوست ها - محل تحصیل واحد تهران
38279 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فلسفه و عرفان اسلامی زن / مرد 18 1-تحصیل رایگان 2- دارای شرایط ویژه مندرج در بخش پیوست ها - محل تحصیل واحد تهران
38280 متمرکز غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 18 ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی چند برابر مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
38281 متمرکز غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی زن 18 ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی چند برابر مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
38282 متمرکز غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران فقه و حقوق اسلامی زن 18 ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی چند برابر مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
38251 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی اسوه معاصر - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 18
38311 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی زند شیراز فارس حسابداری زن / مرد 18
38312 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی زند شیراز فارس روانشناسی زن / مرد 18
38261 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا - اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 18
38309 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حسابداری زن / مرد 18
38059 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران زیست فناوری زن 60
38060 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران میکروبیولوژی زن 60
38283 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت صنعتی زن 18
38284 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت صنعتی زن 18
38328 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان روانشناسی زن / مرد 18
38285 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران حسابداری زن 18
38286 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 18
38287 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت صنعتی زن 18
38288 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت کسب و کارهای کوچک زن 18
38289 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت مالی زن 18
38290 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران حسابداری مرد 18 محل تحصیل واحد دماوند
38291 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مدیریت بازرگانی مرد 18 محل تحصیل واحد دماوند
38292 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مدیریت صنعتی مرد 18 محل تحصیل واحد دماوند
38299 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 18
38259 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 18
38321 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین حسابداری زن / مرد 18
38322 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین حسابداری زن / مرد 18
38323 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین روانشناسی زن / مرد 18
38300 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 18
38301 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 18
38324 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین روانشناسی زن / مرد 18
38307 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان حسابداری زن / مرد 18
38308 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان روانشناسی زن / مرد 18
38252 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 18
38310 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس حسابداری زن / مرد 18
38302 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 18
38303 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 18
38329 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان روانشناسی زن / مرد 18
38051 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشید - تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی زن / مرد 60
38262 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز حسابداری زن 18
38263 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز روانشناسی زن 18
38264 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز مدیریت بازرگانی زن 18
38265 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز مدیریت مالی زن 18
38052 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی زن / مرد 60
38253 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 18
38254 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 18
38304 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 12
38325 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 18
38326 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین روانشناسی زن / مرد 18
38305 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 18
38054 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی میکروبیولوژی زن / مرد 60
38293 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مدیریت بازرگانی مرد 18
38255 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 18
38061 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 32
38062 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 33 (پذیریش در نیمسال دوم)
38063 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی علوم تغذیه زن / مرد 32
38064 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی علوم تغذیه زن / مرد 33 (پذیریش در نیمسال دوم)
38065 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 20
38066 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
38260 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 18
38319 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین حسابداری زن / مرد 18
38320 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مدیریت مالی زن / مرد 18
38313 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس روانشناسی زن 18
38327 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین روانشناسی زن / مرد 18
38256 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 18
38053 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی زن / مرد 60
38257 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 18
38055 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان زیست فناوری زن / مرد 60
38067 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 60
38068 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی زیست فناوری زن / مرد 60
38306 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 18
38330 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان روانشناسی زن / مرد 18