دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش فناوری اطلاعات سلامت

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31846 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران فناوری اطلاعات سلامت مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31862 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 25 بدون خوابگاه
31882 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 23 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31905 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 19
32047 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 28 عدم واگذاری خوابگاه
32098 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 20 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32120 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 25
32144 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 20 محدودیت نقل و انتقالات
32164 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 25
32193 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 20
32296 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 18 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32317 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 17
32400 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 20
32413 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 15
32499 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 25
32769 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 15 بدون خوابگاه
32802 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 20
32818 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 20
32837 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 15
32883 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32590 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 15
32640 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 15
32664 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 22
32941 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 13 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32965 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم)
33011 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 27 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33066 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 18 فاقد خوابگاه
36102 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان چادگان
36103 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نایین
36104 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان اردستان
36105 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان فریدونشهر
36106 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان دهاقان
36107 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان خوانسار
36693 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد فناوری اطلاعات سلامت مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36694 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد فناوری اطلاعات سلامت مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بافق- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36695 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد فناوری اطلاعات سلامت مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
38065 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 20
38066 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32780 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 5 بدون خوابگاه
32849 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 5
32909 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 2 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32602 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 5
32675 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 3