دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش میکروبیولوژی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31515 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی زن / مرد 25
31520 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی زن / مرد 10
31523 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران میکروبیولوژی زن 30
31526 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران میکروبیولوژی زن 14
31584 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی زن / مرد 20
31672 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی زن / مرد 22
31677 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان میکروبیولوژی زن / مرد 25
31760 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان میکروبیولوژی زن / مرد 25
31766 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی زن / مرد 25
31769 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی زن / مرد 15
31779 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبیولوژی زن / مرد 45
31783 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبیولوژی زن / مرد 5
31785 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان میکروبیولوژی زن / مرد 60
37453 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان میکروبیولوژی زن / مرد 3 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37468 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان میکروبیولوژی زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37481 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان میکروبیولوژی زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37446 مناطق محروم روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی زن / مرد 1 دانشگاه مازندران - بابلسر
37431 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبیولوژی زن / مرد 1 دانشگاه مراغه
38072 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین میکروبیولوژی زن / مرد 60
38058 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران میکروبیولوژی زن / مرد 60
38073 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد میکروبیولوژی زن / مرد 60 محل تحصیل یزد
38060 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران میکروبیولوژی زن 60
38051 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشید - تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی زن / مرد 60
38052 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی زن / مرد 60
38054 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی میکروبیولوژی زن / مرد 60
38053 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی زن / مرد 60