دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش علوم آزمایشگاهی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31813 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی مرد 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31813 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی زن 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31814 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31814 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31845 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران علوم آزمایشگاهی مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31861 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل علوم آزمایشگاهی مرد 25 بدون خوابگاه
31861 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل علوم آزمایشگاهی زن 25 بدون خوابگاه
31881 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی علوم آزمایشگاهی مرد 25 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31881 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی علوم آزمایشگاهی زن 25 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31903 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم آزمایشگاهی مرد 30
31903 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم آزمایشگاهی زن 30
31940 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز علوم آزمایشگاهی زن 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31940 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز علوم آزمایشگاهی مرد 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31961 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران علوم آزمایشگاهی مرد 35
31961 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران علوم آزمایشگاهی زن 35
31972 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
31972 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
31985 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی زن 20
31985 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی مرد 20
32004 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران علوم آزمایشگاهی مرد 20
32004 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران علوم آزمایشگاهی زن 20
32030 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
32030 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی زن 20 ممنوعیت نقل و انتقال
32046 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان علوم آزمایشگاهی مرد 20 عدم واگذاری خوابگاه
32046 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان علوم آزمایشگاهی زن 20 عدم واگذاری خوابگاه
32068 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر علوم آزمایشگاهی مرد 23
32068 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر علوم آزمایشگاهی زن 23
32084 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی علوم آزمایشگاهی مرد 16 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32084 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی علوم آزمایشگاهی زن 16 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32116 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی مرد 22
32116 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی زن 22
32117 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی مرد 23 (پذیریش در نیمسال دوم)
32117 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی زن 23 (پذیریش در نیمسال دوم)
32143 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت نقل و انتقالات
32143 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت نقل و انتقالات
32163 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران علوم آزمایشگاهی مرد 45
32163 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران علوم آزمایشگاهی زن 45
32191 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم آزمایشگاهی مرد 30
32191 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم آزمایشگاهی زن 30
32228 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس علوم آزمایشگاهی مرد 25 خوابگاه در حد مقدورات ارایه می گردد.
32228 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس علوم آزمایشگاهی زن 25 خوابگاه در حد مقدورات ارایه می گردد.
32236 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان علوم آزمایشگاهی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32236 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان علوم آزمایشگاهی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32247 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم آزمایشگاهی زن 20 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32247 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم آزمایشگاهی مرد 20 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32264 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی مرد 17
32264 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی زن 17
32278 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان علوم آزمایشگاهی مرد 18 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32278 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان علوم آزمایشگاهی زن 18 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32294 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی مرد 18 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32294 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن 18 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32313 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی مرد 8
32313 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن 8
32314 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی مرد 9 (پذیریش در نیمسال دوم)
32314 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن 9 (پذیریش در نیمسال دوم)
32343 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم آزمایشگاهی مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32343 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم آزمایشگاهی زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32366 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی مرد 16
32366 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن 16
32387 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی مرد 20
32387 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی زن 20
32412 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان علوم آزمایشگاهی مرد 20
32412 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان علوم آزمایشگاهی زن 20
32426 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم آزمایشگاهی مرد 30
32426 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم آزمایشگاهی زن 30
32451 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی زن 25
32451 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی مرد 25
32497 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم آزمایشگاهی مرد 27
32497 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم آزمایشگاهی زن 27
32521 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس علوم آزمایشگاهی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32521 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس علوم آزمایشگاهی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32526 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) فارس علوم آزمایشگاهی مرد 18 ممنوعیت نقل و انتقال
32526 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) فارس علوم آزمایشگاهی زن 18 ممنوعیت نقل و انتقال
32538 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس علوم آزمایشگاهی مرد 20
32538 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس علوم آزمایشگاهی زن 20
32547 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین علوم آزمایشگاهی مرد 18
32547 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین علوم آزمایشگاهی زن 18
32568 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی مرد 20
32568 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی زن 20
32689 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی مرد 20
32689 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی زن 20
32706 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی مرد 17
32706 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن 17
32726 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان علوم آزمایشگاهی مرد 16 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32726 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان علوم آزمایشگاهی زن 16 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32766 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی مرد 18 بدون خوابگاه
32766 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی زن 18 بدون خوابگاه
32767 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی مرد 19 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32767 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی زن 19 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32801 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی مرد 25
32801 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی زن 25
32817 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران علوم آزمایشگاهی مرد 25
32817 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران علوم آزمایشگاهی زن 25
32836 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی مرد 15
32836 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن 15
32858 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری کاشمر) خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن 15 خوابگاه خودگردان
32881 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32881 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32588 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم آزمایشگاهی مرد 23
32588 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم آزمایشگاهی زن 23
32616 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی زن 25
32616 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی مرد 25
32638 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم آزمایشگاهی مرد 25
32638 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم آزمایشگاهی زن 25
32662 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی مرد 25
32662 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی زن 25
32925 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم آزمایشگاهی مرد 18 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32925 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم آزمایشگاهی زن 18 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32939 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی زن 18 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32939 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی مرد 18 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32964 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان علوم آزمایشگاهی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32964 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان علوم آزمایشگاهی مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32997 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی علوم آزمایشگاهی مرد 12 این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
32997 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی علوم آزمایشگاهی زن 12 این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
33021 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی مرد 25
33021 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی زن 25
33025 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان علوم آزمایشگاهی مرد 25 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33025 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان علوم آزمایشگاهی زن 25 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33039 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس علوم آزمایشگاهی مرد 22
33039 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس علوم آزمایشگاهی زن 22
33052 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی زن 23
33052 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی مرد 23
36413 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایرانشهر -ممنوعیت نقل و انتقال
36414 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بمپور - ممنوعیت نقل و انتقال
36415 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان چابهار - ممنوعیت نقل و انتقال
36416 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دلگان - ممنوعیت نقل و انتقال
36417 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سرباز - ممنوعیت نقل و انتقال
36418 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فنوج - ممنوعیت نقل و انتقال
36419 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان قصرقند -ممنوعیت نقل و انتقال
36420 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کنارک -ممنوعیت نقل و انتقال
36421 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مهرستان -ممنوعیت نقل و انتقال
36422 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نیکشهر -ممنوعیت نقل و انتقال
36196 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی علوم آزمایشگاهی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان درمیان- عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
36197 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی علوم آزمایشگاهی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خوسف - عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
36198 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی علوم آزمایشگاهی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سرایان- عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
36199 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی علوم آزمایشگاهی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان قاین - عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
36200 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی علوم آزمایشگاهی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نهبندان- عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
36307 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5 دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دزفول
36423 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق مورد نیاز شهرستان میرجاوه و توابع آن
36424 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق مورد نیاز شهرستان سیب سوران و توابع آن
36425 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درر مناطق مورد نیاز شهرستان خاش و توابع آن
36426 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق مورد نیاز شهرستان سراوان و توابع آن
36247 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تربت جام تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی تربت جام
36686 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم- هرات دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36687 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم - مروست دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36688 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تفت -نیر دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36689 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36690 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بافق- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36691 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بهاباد- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36692 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی مرد 1 در شهرستان مروست - خاتم - دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
36611 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 3 دانشکده علوم پزشکی خمین - دارای تعهد سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین
37762 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به دانشجویان ندارد
38061 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 32
38062 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 33 (پذیریش در نیمسال دوم)
31822 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31923 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31950 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز علوم آزمایشگاهی زن / مرد 3 بدون خوابگاه
31993 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی زن / مرد 10
32056 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5 عدم واگذاری خوابگاه
32174 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5
32207 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32270 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 3
32287 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 2 بدون خوابگاه
32353 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5 پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی - محل تحصیل
32378 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4
32433 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5
32474 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32513 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5
32524 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس علوم آزمایشگاهی زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم)
32559 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5
32578 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4
32695 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5
32718 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5
32730 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32778 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4 بدون خوابگاه
32779 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32848 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5
32908 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 15 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32600 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 10
32627 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 10
32674 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی زن / مرد 10
32958 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی زن / مرد 10 پیراپزشکی یزد عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل دانشکده
33059 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 7