دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش زیست فناوری

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31522 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست فناوری زن 30
31525 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست فناوری زن 13
31528 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام زیست فناوری زن / مرد 35
31533 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زیست فناوری زن / مرد 5
31569 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست فناوری زن / مرد 60
31575 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست فناوری زن / مرد 30
31583 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زیست فناوری زن / مرد 15
31609 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست فناوری زن / مرد 35
31649 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست فناوری زن / مرد 40 بیشتر به داوطلبان علاقهمند درج شده است. نیز اعلام گردیده و در این قسمت، فقط برای اطلاعرسانی 56 همین دفترچه راهنما، تحت عنوان دانشگاه شاهد – تهران مربوط به رشته های گروه پزشکی این دانشگاه، عینا در صفحه داوطلبان توجه نمایند کد رشته محل های 29713 تا 79713 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
31671 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری زن / مرد 22
31777 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری زن / مرد 45
31781 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری زن / مرد 5
31784 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان زیست فناوری زن / مرد 60
31786 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان زیست فناوری زن / مرد 20
31741 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زیست فناوری زن / مرد 26
31742 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زیست فناوری زن / مرد 9
31744 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زیست فناوری زن / مرد 45
31790 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد زیست فناوری زن / مرد 40
37096 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام زیست فناوری زن / مرد 2 دانشگاه ایلام
37111 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام زیست فناوری زن / مرد 1 دانشگاه ایلام
37437 مناطق محروم روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست فناوری زن / مرد 1 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
37473 مناطق محروم روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست فناوری زن / مرد 2 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
37423 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری زن / مرد 1 دانشگاه مراغه
38070 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین زیست فناوری زن / مرد 60
38057 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زیست فناوری زن / مرد 60
38059 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران زیست فناوری زن 60
38055 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان زیست فناوری زن / مرد 60
38068 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی زیست فناوری زن / مرد 60