دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه تهران

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31578 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 45
31579 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زمین شناسی زن / مرد 30
31580 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی جانوری زن / مرد 15
31581 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 15
31582 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی گیاهی زن / مرد 20
31583 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زیست فناوری زن / مرد 15
31584 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی زن / مرد 20
31585 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تهران تهران دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 45
35364 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران دکترای پیوسته بیوتکنولوژی زن / مرد 10 گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد). مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
35365 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد زن / مرد 18
35366 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران حسابداری زن / مرد 9
35367 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی زن / مرد 8
35368 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 14
35369 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی محض زن / مرد 14
35370 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم ورزشی مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35370 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم ورزشی زن 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35371 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 9
35372 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 9
35373 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 9
35374 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 9
35380 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران فقه شافعی زن / مرد 8 معارف اسلامی مختص اهل تسنن - محل تحصیل دانشکده الهیات و شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - فقط